TÂCÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tâcî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Burusalı müezzîn Tâcî Halîfe fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 12b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Tâcî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine şair hakkındaki kayıtlı ibareden onun ilmiye Bursalı olduğu ve müezzinlik yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, 12b-13a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.11.2013

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Cânân-ı cihân içre 'aceb cânsın efendi

Pür-şîvelü bir serv-i hırâmânsın efendi

Didüm de cemâlüñ görünür dilde hayâlüñ

Gün gibi ‘ıyân cân gibi pinhânsın efendi

Cân mülkini ceyş-i gamuñ tutdı tamâmen

‘İzzetle göñül Mısrına sultânsın efendi

Dil döne döne yandı kebâb oldı göyündi

‘Aşkuñ odına ‘âşık olan yansın efendi

Bülbül gibi şûrîde okur medhüñi Tâcî

Gülzâruña karşu gül-[i] handânsın efendi

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 12b-13a.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Doğum YeriGörüntüle
3NECMÎ, Necmeddin Efendid. ? - ö. 1570Doğum YeriGörüntüle
4Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Doğum YılıGörüntüle
6NECMÎ, Necmeddin Efendid. ? - ö. 1570Doğum YılıGörüntüle
7Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Ölüm YılıGörüntüle
9NECMÎ, Necmeddin Efendid. ? - ö. 1570Ölüm YılıGörüntüle
10Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686MeslekGörüntüle
12NECMÎ, Necmeddin Efendid. ? - ö. 1570MeslekGörüntüle
13Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NECMÎ, Necmeddin Efendid. ? - ö. 1570Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Madde AdıGörüntüle
18NECMÎ, Necmeddin Efendid. ? - ö. 1570Madde AdıGörüntüle