TÂCÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tâcî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Burusalı müezzîn Tâcî Halîfe fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 12b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Tâcî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine şair hakkındaki kayıtlı ibareden onun ilmiye Bursalı olduğu ve müezzinlik yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, 12b-13a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.11.2013
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Cânân-ı cihân içre 'aceb cânsın efendi

Pür-şîvelü bir serv-i hırâmânsın efendi

 

Didüm de cemâlüñ görünür dilde hayâlüñ

Gün gibi ‘ıyân cân gibi pinhânsın efendi

 

Cân mülkini ceyş-i gamuñ tutdı tamâmen

‘İzzetle göñül Mısrına sultânsın efendi

 

Dil döne döne yandı kebâb oldı göyündi

‘Aşkuñ odına ‘âşık olan yansın efendi

 

Bülbül gibi şûrîde okur medhüñi Tâcî

Gülzâruña karşu gül-[i] handânsın efendi

 

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 12b-13a.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Doğum YeriGörüntüle
2ZA’ÎF, Yahyâ, Hâcî Mustafâoğlud. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YeriGörüntüle
4Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Doğum YılıGörüntüle
5ZA’ÎF, Yahyâ, Hâcî Mustafâoğlud. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YılıGörüntüle
7Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Ölüm YılıGörüntüle
8ZA’ÎF, Yahyâ, Hâcî Mustafâoğlud. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Ölüm YılıGörüntüle
10Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967MeslekGörüntüle
11ZA’ÎF, Yahyâ, Hâcî Mustafâoğlud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762MeslekGörüntüle
13Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZA’ÎF, Yahyâ, Hâcî Mustafâoğlud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Madde AdıGörüntüle
17ZA’ÎF, Yahyâ, Hâcî Mustafâoğlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Madde AdıGörüntüle