TÂC-ZÂDE, Mehmed Çelebi b. Tâceddin Buhârî

(d. ?/? - ö. 1587/996)
divan şairi, reisü’l-küttab, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Asıl adı Mehmed olup Tâc-zâde sanıyla tanınır. Tâceddîn Buhârî’nin oğludur. Abdülkerîm Efendi’den hüsnühat meşk eden şairin tercüme ettiği bir hat risalesi vardır. Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan şair, 996/1587 yılında vefat etti. “Âh fevt oldı Tâcbeg-zâde (996)” mısraı şairin vefatı üzerine yazılan tarihtir (İnal 1928: 396, 397). 

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 11.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÜVEYSÎ, Derviş Üveysd. ? - ö. 1669Doğum YeriGörüntüle
3MÜNÎFÎ, Mehmed Münîfî Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YeriGörüntüle
4Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÜVEYSÎ, Derviş Üveysd. ? - ö. 1669Doğum YılıGörüntüle
6MÜNÎFÎ, Mehmed Münîfî Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YılıGörüntüle
7Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÜVEYSÎ, Derviş Üveysd. ? - ö. 1669Ölüm YılıGörüntüle
9MÜNÎFÎ, Mehmed Münîfî Efendid. ? - ö. 1667-68Ölüm YılıGörüntüle
10Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÜVEYSÎ, Derviş Üveysd. ? - ö. 1669MeslekGörüntüle
12MÜNÎFÎ, Mehmed Münîfî Efendid. ? - ö. 1667-68MeslekGörüntüle
13Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÜVEYSÎ, Derviş Üveysd. ? - ö. 1669Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÜNÎFÎ, Mehmed Münîfî Efendid. ? - ö. 1667-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÜVEYSÎ, Derviş Üveysd. ? - ö. 1669Madde AdıGörüntüle
18MÜNÎFÎ, Mehmed Münîfî Efendid. ? - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle