TÂHİR AHMED EFENDİ, Hanîf-zâde

(d. ?/? - ö. 1802-03/1217)
bibliyograf ve yazar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tâhir Ahmed Efendi, bibliyografya âlimlerinden fazilet sahibi bir zattır. Osmanlı’da Hanîf İbrahim Efendi adı ve mahlasıyla tanınan iki âlim vardır. Tâhir Ahmed Efendi, bunlardan en meşhur olan Hanîf İbrahim Efendi (ö. 1189/1775)’nin oğludur. Bu yüzden Hanîf-zâde mahlasıyla şöhret olmuştur. Diğeri 1217/1802 senesinde vefat eden İstanbullu şair ve hattat Seyyid İbrâhim Hanîf Bey’dir. Bursalı Mehmed Tahir (Kurnaz ve Tatçı 2000: 1/281; 2/298) söz konusu Hanif İbrâhim Efendi ile 1217/1802 senesinde vefat eden Hanif İbrahim Efendi’nin hayatı ve eserlerini birbirine karıştırmış ve Tâhir Ahmed Efendi’yi Seyyid İbrâhim Hanîf Bey’in oğlu olarak göstermiştir. Tâhir Ahmed Efendi, 1217/1802-03'de İstanbul'da vefat etmiştir (Kurnaz ve Tatçı 2000: 298-299).

Tâhir Efendi'nin Âsâr-ı Nev, Sefînetü’l-Kasâ’id ve Defînetü’l-Fevâ’id adlı iki eseri vardır.

1. Âsâr-ı Nev: Keşfüz’z-Zünûn’a yazılan Arapça zeyldir. Eserin aslı Latinceye tercümesiyle birlikte Gustavus Fluegel tarafından Almanya Leipzig’de basılmıştır. Bu zeyl, Gustavus Fluegel’in yedi cilt hâlinde yayımladığı Keşfüz’z-Zünûn’un altıncı cildin içinde, 525-646 sayfa aralığında basılmış, 503 eserin ismini ihtiva etmektedir.

2. Sefînetü’l-Kasâ’id ve Defînetü’l-Fevâ’id: Tire Kütüphanesinde seçme şiirlerden oluşan mecmuadır (Kurnaz ve Tatçı 2000: 298-299).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 298.

Akpınar, Cemil (1997). "Hanif İbrâhim Efendi." İslam Ansiklopedisi. C.16. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 39-42.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MUHAMMET İNCE
Yayın Tarihi: 26.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Leyla Erbild. 12 Ocak 1931 - ö. 19 Temmuz 2013Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YeriGörüntüle
4Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Leyla Erbild. 12 Ocak 1931 - ö. 19 Temmuz 2013Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YılıGörüntüle
7Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Leyla Erbild. 12 Ocak 1931 - ö. 19 Temmuz 2013Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Ölüm YılıGörüntüle
10Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Leyla Erbild. 12 Ocak 1931 - ö. 19 Temmuz 2013MeslekGörüntüle
12Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944MeslekGörüntüle
13Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Leyla Erbild. 12 Ocak 1931 - ö. 19 Temmuz 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Neslihan Önderoğlud. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Leyla Erbild. 12 Ocak 1931 - ö. 19 Temmuz 2013Madde AdıGörüntüle
18Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Madde AdıGörüntüle