TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâde

(d. 1164/1751 - ö. 1254/1838)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1164/1751 senesinin ortalarında İstanbul'da doğmuştur. Kuzattan Tokatlı Ömer Efendi'nin oğludur. Kadı-zâde sanıyla anılmaktadır. Medreselerde öğrenimini tamamladıktan sonra 1196/1781 tarihinde yapılan ru'ûs imtihanını vererek müderris oldu ve kadılık mesleğini seçti. Anadolu ve Rumeli'de bazı beldelerde kadılık yaptı. 1221/1806 senesinde Rumeli kazaskeri olan Osmân Paşa-zâde İzzet Bey'in hizmetine girdi. Sonra Yenişehr-i Fenâr kadısı oldu. Mekke payesini aldı. 1233/1817 yılında bilfiil İstanbul kadısı oldu. 1240/1824 senesinde Anadolu Kazaskerliği verildi. 1241/1825 yılında Şeyhülislamlık makamına getirildi. 1241/1826 senesinde Yeniçeri Ocağı'nın ilgâsına dair fetva verdi. 1243/1827 senesinde yaşlılığından dolayı görevden alındı. Şeyhülislamlıktaki görevi toplam iki sene altı ay beş gündür. 1254/1838 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te bulunan Bostan İskelesi Mezarlığı'na defnedildi.

Osmanlı Müellifleri'ne göre Mecmû'atü'l-Fetâvâ, Şerh-i Kelimetü't-Tevhîd, Nûriyye, Tefsîr-i Sûre-i İhlâs adlı eserleri ile Talak hakkında bir risalesi vardır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 350).

Tâhir Efendi ilim ve kemal sahibi bir zat olup Kâdirî tarikatına mensuptu. Altı Mermer civarında bulunan Küçük Hamam bitişiğinde kendi adıyla anılan bir Kâdirî dergahı bina etmiş ve buraya malını vakfetmişti.

Kaynakça

Ahmed Rif'at (yty.). Devhatü'l-Meşâyih Ma'a Zeyl. İstanbul.

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İpek Nevra Bucakd. 11 Ocak 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nimet Şebnem Yılmazerd. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Münir Hayri Egelid. 1899 - ö. 25 Ekim 1970Doğum YeriGörüntüle
4HAYÂTÎ, Hacı Ahmed Hayâtî Efendid. 1751-52 - ö. 1 Şubat 1814Doğum YılıGörüntüle
5RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Doğum YılıGörüntüle
6FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
7RÂSİH, Enderunlu İbrâhîm Râsihd. ? - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
8YAHYA BEY DİLGEMd. ? - ö. 1838/1840Ölüm YılıGörüntüle
9PÎRÎ-ZÂDE, Mehmed Sâhib Efendid. 1674 - ö. 1749MeslekGörüntüle
10EBUSSUUD EFENDİ, Hâce Çelebid. 1490 - ö. 1574MeslekGörüntüle
11MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917MeslekGörüntüle
12REŞÎD, Mustafa Reşîd Paşad. 1800 - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
16RAHMÎ, Abdürrahîm Efendi (Tatar Rahmî)d. ? - ö. 1773-74Madde AdıGörüntüle
17NUSRETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle