TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâde

(d. 1164/1751 - ö. 1254/1838)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1164/1751 senesinin ortalarında İstanbul'da doğmuştur. Kuzattan Tokatlı Ömer Efendi'nin oğludur. Kadı-zâde sanıyla anılmaktadır. Medreselerde öğrenimini tamamladıktan sonra 1196/1781 tarihinde yapılan ru'ûs imtihanını vererek müderris oldu ve kadılık mesleğini seçti. Anadolu ve Rumeli'de bazı beldelerde kadılık yaptı. 1221/1806 senesinde Rumeli kazaskeri olan Osmân Paşa-zâde İzzet Bey'in hizmetine girdi. Sonra Yenişehr-i Fenâr kadısı oldu. Mekke payesini aldı. 1233/1817 yılında bilfiil İstanbul kadısı oldu. 1240/1824 senesinde Anadolu Kazaskerliği verildi. 1241/1825 yılında Şeyhülislamlık makamına getirildi. 1241/1826 senesinde Yeniçeri Ocağı'nın ilgâsına dair fetva verdi. 1243/1827 senesinde yaşlılığından dolayı görevden alındı. Şeyhülislamlıktaki görevi toplam iki sene altı ay beş gündür. 1254/1838 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te bulunan Bostan İskelesi Mezarlığı'na defnedildi.

Osmanlı Müellifleri'ne göre Mecmû'atü'l-Fetâvâ, Şerh-i Kelimetü't-Tevhîd, Nûriyye, Tefsîr-i Sûre-i İhlâs adlı eserleri ile Talak hakkında bir risalesi vardır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 350).

Tâhir Efendi ilim ve kemal sahibi bir zat olup Kâdirî tarikatına mensuptu. Altı Mermer civarında bulunan Küçük Hamam bitişiğinde kendi adıyla anılan bir Kâdirî dergahı bina etmiş ve buraya malını vakfetmişti.

Kaynakça

Ahmed Rif'at (yty.). Devhatü'l-Meşâyih Ma'a Zeyl. İstanbul.

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fahir Aksoyd. 17 Mart 1917 - ö. 3 Ocak 2008Doğum YeriGörüntüle
2Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Doğum YeriGörüntüle
3Sara Şahinkanatd. 1 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂTÎ, Hacı Ahmed Hayâtî Efendid. 1751-52 - ö. 1 Şubat 1814Doğum YılıGörüntüle
6REMZÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
7FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
8KARA FEVZİd. 1741 - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615MeslekGörüntüle
10SA'DÎ, Şeyhülislam Hoca Sâdeddin Efendid. 1536-37 - ö. 1599MeslekGörüntüle
11MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917MeslekGörüntüle
12NECMÎ, Mehmed Necmeddînd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SABRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AMÎDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16İZZET, Ahmed İzzet Bey, Giritlid. 1813 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞÎRÎ, Şîrî Beg Belgradîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle