TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâde

(d. 1751/1164 - ö. 1838/1254)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1164/1751 senesinin ortalarında İstanbul'da doğmuştur. Kuzattan Tokatlı Ömer Efendi'nin oğludur. Kadı-zâde sanıyla anılmaktadır. Medreselerde öğrenimini tamamladıktan sonra 1196/1781 tarihinde yapılan ru'ûs imtihanını vererek müderris oldu ve kadılık mesleğini seçti. Anadolu ve Rumeli'de bazı beldelerde kadılık yaptı. 1221/1806 senesinde Rumeli kazaskeri olan Osmân Paşa-zâde İzzet Bey'in hizmetine girdi. Sonra Yenişehr-i Fenâr kadısı oldu. Mekke payesini aldı. 1233/1817 yılında bilfiil İstanbul kadısı oldu. 1240/1824 senesinde Anadolu Kazaskerliği verildi. 1241/1825 yılında Şeyhülislamlık makamına getirildi. 1241/1826 senesinde Yeniçeri Ocağı'nın ilgâsına dair fetva verdi. 1243/1827 senesinde yaşlılığından dolayı görevden alındı. Şeyhülislamlıktaki görevi toplam iki sene altı ay beş gündür. 1254/1838 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te bulunan Bostan İskelesi Mezarlığı'na defnedildi.

Osmanlı Müellifleri'ne göre Mecmû'atü'l-Fetâvâ, Şerh-i Kelimetü't-Tevhîd, Nûriyye, Tefsîr-i Sûre-i İhlâs adlı eserleri ile Talak hakkında bir risalesi vardır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 350).

Tâhir Efendi ilim ve kemal sahibi bir zat olup Kâdirî tarikatına mensuptu. Altı Mermer civarında bulunan Küçük Hamam bitişiğinde kendi adıyla anılan bir Kâdirî dergahı bina etmiş ve buraya malını vakfetmişti.

Kaynakça

Ahmed Rif'at (yty.). Devhatü'l-Meşâyih Ma'a Zeyl. İstanbul.

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂİK, Ömer Fâik Efendid. ? - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
2Haşim Çatışd. 04 Eylül 1952 - ö. 19 Mart 1996Doğum YeriGörüntüle
3Alper Çekerd. 13 Mart 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYÂTÎ, Hacı Ahmed Hayâtî Efendid. 1751-52 - ö. 1 Şubat 1814Doğum YılıGörüntüle
5RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Doğum YılıGörüntüle
6REMZÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
7YAHYA BEY DİLGEMd. ? - ö. 1838/1840Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİH, Enderunlu İbrâhîm Râsihd. ? - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
9ES\'AD, Ebû İshâk-zâde Mehmed Es\'ad Efendid. Eylül-Ekim 1685 - ö. 10 Ağustos 1753MeslekGörüntüle
10FENÂRÎ, Mollâ Fenârî, Şemseddîn Muhammed b. Hamza, Şemseddîn Muhammed Efendid. Nisan 1350 - ö. 15 Mart 1431MeslekGörüntüle
11EŞREF, Muîneddin Eşref Efendid. ? - ö. 1587MeslekGörüntüle
12İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF’AT, Hasan Rif’at Efendid. 1847 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
16MEHMED, Molla Ahmed-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. Eylül 1704Madde AdıGörüntüle
17DAĞISTANLIOĞLUd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle