TAHİR MİRZA

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tahir Mirza’nın doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmeyip, 17. yüzyılda yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Yaşamı ve şairliği hakkında elimizde yeterli bilgi mevcut değildir. Hayatı etrafında teşekkül eden Tahir ve Zühre adlı halk hikâyesi günümüze ulaşan tek kaynaktır. Bütün şiirleri bu halk hikâyesi içerisinde geçer (1993: 354). 

Kaynakça

Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Azerbaycan Edebiyatı (1993). C. II.  Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (2000). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi I (16-18. Yüzyıllar). Ankara: AKM Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUĞBA BAYRAKDARLAR
Yayın Tarihi: 22.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Geraylı

Bülbül

Seherin gülşen çağında,

Ne gezirsen bağlı bülbül,

Ohudun, ağlım apardın,

Oldun mene yağı bülbül.

Bülbül senin işin gandı,

Aşıglar odun yandı,

Neden her yerin elvandı,

Köksün altı sarı bülbül.

Bülbül sen dala sekersen,

Göz yaşın gile tökersen,

Onbir ay cefa çekersen,

Bir ayı da zarı bülbül.

Bülbül geyibsen al yaşıl,

Golların boynumdan aşır,

Ağlamag mene yaraşır,

Goy ağlayım barı bülbül.

Bülbül sen meni gandırdın,

Gülşen bağın dolandırdın,

Ahır oduna yandırdın,

Yazıg han Tahir’i bülbül.

Bülbül, seni kim uçurtdu,

Kim daldan dala gaçırtdı,

Kim sene bade içirtdi,

Kimler oldu sağı, bülbül.

Geceler yarı keçende,

Bülbül yuvadan uçanda,

Zöhre yar bade içende,

Men olaydım sagi bülbül.

Sevdim gözeler hasından,

Bu ellerin sonasından,

Getmir Tahir sinesinden,

Zöhre yarin dağı, bülbül.

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (2000). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi I (16-18. Yüzyıllar). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. 84-85.

Koşma

Neyler

Başına döndüyüm, ala göz hanım,

Goy aparsın görüm, sel mene neyler?

Sene gurban olsun bu şirin canım,

Goy aparsın görüm, sel mene neyler?

Emib emib leblerinden gandığım,

Pervane tek şam oduna yandığım,

Müşembele, at deryaya sandığın,

Goy aparsın görüm, sel mene neyler?

Elbet bele imiş gezanım işi,

Gece gündüz men eylerem teşvişi,

Yusif’i guyudan çıharam kişi,

Goy aparsın görüm, sel mene neyler?

Ben Tahir’em, sözüm deyim merdana,

Şikayetim vardır Gadir Sübhan’a,

Goy sandığa tulla meni ümmana,

Goy aparsın görüm, sel mene neyler?

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (2000). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi I (16-18. Yüzyıllar). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. 85-86.