TÂ'İB, Câbî-zade Mehmed Tâ’ib Çelebi

(d. ?/? - ö. 1126/1714)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler sınırlıdır. İstanbul’da doğmuştur ve kaynaklarda Câbî-zâde Mehmed Çelebi (İnce 2005: 256; Akbayar 1996: 1621; Özcan 1989: 461), Câbî-zâde Mehmed Tâ’ib Çelebi (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 122) olarak geçmektedir. Şairdir, kâtiplik yapmıştır ve ticaretle uğraşmıştır (İnce 2005: 256; Akbayar 1996: 1621). 1126/1714’te ölmüştür (Akbayar 1996: 1621; Kurnaz vd. 2001: 122). Sâlim Tezkiresi’nde (İnce 2005: 256) ölüm tarihi 1106/1694 olarak verilmektedir.

Meczup görünüşlü, saf ve temiz yürekli, umursamaz, rahat, zevk ve eğlenceye düşkün bir kişidir (İnce 2005: 256; Özcan 1989: 461). Kaynaklarda hayatına dair diğer bilgilerde olduğu gibi eserleri hakkında da bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1621.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tâib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Mustasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 122.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Tâib Mehmed Çelebi (Câbîzâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 202.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Za‘f-ı rûzeyle beni eylemeyeydin çü hilâl

İki ‘âlemde nasîb olmaz idi ‘îd-i visâl

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 256.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Doğum YeriGörüntüle
2MEDÎHÎ, Mehmed Medîhî Efendid. ? - ö. 1672Doğum YeriGörüntüle
3Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Doğum YeriGörüntüle
4Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Doğum YılıGörüntüle
5MEDÎHÎ, Mehmed Medîhî Efendid. ? - ö. 1672Doğum YılıGörüntüle
6Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Doğum YılıGörüntüle
7Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Ölüm YılıGörüntüle
8MEDÎHÎ, Mehmed Medîhî Efendid. ? - ö. 1672Ölüm YılıGörüntüle
9Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Ölüm YılıGörüntüle
10Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946MeslekGörüntüle
11MEDÎHÎ, Mehmed Medîhî Efendid. ? - ö. 1672MeslekGörüntüle
12Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014MeslekGörüntüle
13Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEDÎHÎ, Mehmed Medîhî Efendid. ? - ö. 1672Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Madde AdıGörüntüle
17MEDÎHÎ, Mehmed Medîhî Efendid. ? - ö. 1672Madde AdıGörüntüle
18Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Madde AdıGörüntüle