TÂ'İB, Câbî-zade Mehmed Tâ’ib Çelebi

(d. ?/? - ö. 1126/1714)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında bilinenler sınırlıdır. İstanbul’da doğmuştur ve kaynaklarda Câbî-zâde Mehmed Çelebi (İnce 2005: 256; Akbayar 1996: 1621; Özcan 1989: 461), Câbî-zâde Mehmed Tâ’ib Çelebi (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 122) olarak geçmektedir. Şairdir, kâtiplik yapmıştır ve ticaretle uğraşmıştır (İnce 2005: 256; Akbayar 1996: 1621). 1126/1714’te ölmüştür (Akbayar 1996: 1621; Kurnaz vd. 2001: 122). Sâlim Tezkiresi’nde (İnce 2005: 256) ölüm tarihi 1106/1694 olarak verilmektedir.

Meczup görünüşlü, saf ve temiz yürekli, umursamaz, rahat, zevk ve eğlenceye düşkün bir kişidir (İnce 2005: 256; Özcan 1989: 461). Kaynaklarda hayatına dair diğer bilgilerde olduğu gibi eserleri hakkında da bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1621.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tâib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Mustasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 122.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Tâib Mehmed Çelebi (Câbîzâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 202.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Za‘f-ı rûzeyle beni eylemeyeydin çü hilâl

İki ‘âlemde nasîb olmaz idi ‘îd-i visâl

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 256.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂNÎ (TEVFÎK), Mustafa Tevfîk Efendid. 1705-06 - ö. 1761-62Doğum YeriGörüntüle
2MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Doğum YeriGörüntüle
3Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂNÎ (TEVFÎK), Mustafa Tevfîk Efendid. 1705-06 - ö. 1761-62Doğum YılıGörüntüle
5MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Doğum YılıGörüntüle
6Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÂNÎ (TEVFÎK), Mustafa Tevfîk Efendid. 1705-06 - ö. 1761-62Ölüm YılıGörüntüle
8MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Ölüm YılıGörüntüle
9Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÂNÎ (TEVFÎK), Mustafa Tevfîk Efendid. 1705-06 - ö. 1761-62MeslekGörüntüle
11MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703MeslekGörüntüle
12Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂNÎ (TEVFÎK), Mustafa Tevfîk Efendid. 1705-06 - ö. 1761-62Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂNÎ (TEVFÎK), Mustafa Tevfîk Efendid. 1705-06 - ö. 1761-62Madde AdıGörüntüle
17MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Madde AdıGörüntüle
18Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle