TAKÎ, Abdurrahmân, Urfalı

(d. 1848/1264 - ö. 1909/1327)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1264/1848 yılında Urfa'da doğdu. Asıl adı Abdurrahmân Efendi'dir, Takî mahlasıdır. Müftü-zâde Hacı Mustafa Efendi'nin oğludur. Takî, İhlâsiye Medresesi'ni bitirmiş, kardeşi Muhammed ile birlikte manifatura ticaretine başlamıştır. 1327/1909 yılında bir hastalık neticesi Urfa'da vefat etmiştir. Harran Kapı Mezarlığı'na defnedilen şairin vefatına en büyük etken oğlu Tahir'in genç yaşta ölümüdür.

Şiirleri âşıkanedir. Bedri Alpay'ın Şanlıurfa Şairleri adlı kitabında iki şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Halâsım dest-i cevrinden şehâ tâ rûz-ı mahşerdir

Hayâlinle akan gözden dem-â-dem hûn-ı ahmerdir

Senin bu kaş-ı yâyın çeşm-i mestin aklım almakda

Ne sâhirdir ne câdûdur ne zâlimdir ne kâferdir

Görüp ayb eylemen ey dostlar çâk-ı girîbânım

Beni ser-mest ü hayrân eyleyen sevdâ-yı dilberdir

Nice kanlar yudarsam revnak-ı zülfün hevâsıyla

Râzıyım dilberâ billâh bana kand-i mükerrerdir

Sezâdır ey Takî bâğ-ı İrem'de bülbül olsam da

Niçün kim sevdiğim başdan ayağa sâde gevherdir

(Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa. 224, 225.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sezal, İhsand. 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Kurt, Mustafa Hakkıd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HATTÎ, Mustafa Hattî Efendid. ? - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
4AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
6İSYANÎ, İsmail Elçioğlud. 1848 - ö. 1944Doğum YılıGörüntüle
7İHYÂ, Ömer İhyâüddin Efendid. 1876-77 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
8VAHDETÎ, Derviş Vahdetî, Lefkoşalıd. 1869 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
9FAZLÎ, Mahmûd Fazlî Efendi, Rusçuklud. 1840 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
10ZEBÎH, Ağa İsmâild. ? - ö. 1868-69MeslekGörüntüle
11İLMÎ, İlmî Çelebid. ? - ö. 1776MeslekGörüntüle
12ZİYÂ/YÛSUF, Yûsuf Ziyâ Efendid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
13NÂZIMd. 1839 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşad. 1830 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
17TIFLÎ, Ahmed Tıflî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Madde AdıGörüntüle