TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendi

(d. 1785 başları/1200 - ö. 1835’ten sonra/1251)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed'dir. Medine kadısı Kudsî Efendi (ö.1223/1808)'nin oğludur. 1200/1785 başlarında Halep’te doğdu. Medreseyi bitirince ilim yoluna girdi. Çabucak görevde yükselmek için 1238/1822-23’te Bağdat’a, ardından Filibe’ye gitti. Daha sonra Irak valisi Sirozlu Tâhir Molla’nın ve Halep valisi Seyyid Ali Rıza Paşa’nın iltimaslarıyla molla oldu ve Kudüs payesini aldı. Edebiyatla uğraşıp şiirler yazdı. Es'ad Mehmed Efendi’nin Bağçe-i Safâ-endûz’u yazdığı 1251/1835’te hâlâ hayatta olduğu anlaşılıyor.

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-endûz’u: İnceleme, Metin. Ankara: KB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0, [erişim tarihi: 28.03.2014]. 91.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.04.2014

Eserlerinden Örnekler

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂMİH EFENDİd. ? - ö. 1785-86Doğum YeriGörüntüle
2PÎR MEHMED EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
4ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
5ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Ölüm YılıGörüntüle
7ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856MeslekGörüntüle
10ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861MeslekGörüntüle
11ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839MeslekGörüntüle
12RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Madde AdıGörüntüle
16ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Madde AdıGörüntüle
17ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Madde AdıGörüntüle