TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşa

(d. ?/? - ö. 1310/1893)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Halepli olup doğum tarihi bilinmemektedir. Halepli Abdurrahmân Efendi’nin oğludur. Asıl adı Takiyeddîn Mehmed Paşa’dır. Müderris-zâde olarak tanındı. Halep’te medrese öğrenimi gördükten sonra müftülük yaptı. 1267/1850-51 yılında Şam’a gitti. Bir iki ay sonra mirimiranlık rütbesiyle Kars, birkaç yıl sonra da beylerbeyi payesiyle Şehrizor mutasarrıfı oldu. 1284/1868 yılında vezirlikle Bağdat valisi oldu. Daha sonra Ordu-yı Hümayun nazırlığına getirildi. Adana (Muharrem 1286/Nisan 1869), Konya (Zilhicce 1289/Şubat 1873), Edirne (Safer 1290/Nisan 1873), bir hafta sonra da Sivas valisi oldu. Ramazan 1291/Ekim-Kasım 1874’te Hicaz valiliğine atandı. Daha sonra sırasıyla yeniden Bağdat (1295/1878) ve ikinci defa Hicaz valiliğine atandı (1299/1882). 1302/1884-85 yılında emekliye ayrıldı. Hicaz’a memur olarak gönderildi. Dönüşünden birkaç ay sonra, 10 Ramazan 1310/28 Mart 1893’te vefat etti. Mezarı Eyüp’tedir.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur. Âlim, fazıl, şair ve kâtipti. Sert mizaçlı idi. Büyük bir servet sahibiydi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Cunbur, Müjgân (2007). “Takî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 162.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Tâkî Takiyüddin Mehmed Paşa (Müderriszâde)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 203.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Behçet Yazard. 1890 - ö. 2 Temmuz 1980Doğum YeriGörüntüle
3ABBUD İSMAİLd. 1905 - ö. 10.09.1986Doğum YeriGörüntüle
4HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Behçet Yazard. 1890 - ö. 2 Temmuz 1980Doğum YılıGörüntüle
6ABBUD İSMAİLd. 1905 - ö. 10.09.1986Doğum YılıGörüntüle
7HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Behçet Yazard. 1890 - ö. 2 Temmuz 1980Ölüm YılıGörüntüle
9ABBUD İSMAİLd. 1905 - ö. 10.09.1986Ölüm YılıGörüntüle
10HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939MeslekGörüntüle
11Mehmet Behçet Yazard. 1890 - ö. 2 Temmuz 1980MeslekGörüntüle
12ABBUD İSMAİLd. 1905 - ö. 10.09.1986MeslekGörüntüle
13HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Behçet Yazard. 1890 - ö. 2 Temmuz 1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABBUD İSMAİLd. 1905 - ö. 10.09.1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Behçet Yazard. 1890 - ö. 2 Temmuz 1980Madde AdıGörüntüle
18ABBUD İSMAİLd. 1905 - ö. 10.09.1986Madde AdıGörüntüle