TAL'AT, Tal'at Çelebi

(d. ?/? - ö. 1591\'den sonra/1000\'den sonra)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Biyografik kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî’sinde, Tal’at Çelebi’nin 1000/1591 tarihinde hayatta olduğunu belirtmiştir (2001: 592).

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Arif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa (Hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakimzâde Süleyman Saadeddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb Tıpkıbasım. Ankara: KB Yay.


 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET UĞUR
Yayın Tarihi: 06.01.2016

Eserlerinden Örnekler