TAL'AT, Tekirdağlı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tal‘at Tekirdağ’da doğmuş, daha sonra İstanbul’a gelerek bir müddet burada ikamet etmiştir. İstanbul’da bulunduğu süre zarfında kâtiplik hizmetinde bulunan şair, daha sonra tekrar Tekirdağ’a dönmüştür (Fatîn 1271: 252). Tal‘at’ın Sultan Abdülmecîd devri şairlerinden biri olduğu ve bu padişahın saltanatının son yıllarına yetiştiği yine kaynakların bize aktardığı bilgilerdendir (Mehmed Süreyya 1311: 253).

Tekirdağ’da bulunan Rüstem Paşa Camii’nin ve Orta Cami’nin onarım kitabeleri Tal‘at tarafından yazılmıştır (Çevik 1949: 66, 73,74).

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Ahmet Sait Basımevi.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Oy, Aydın (1995).Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şair ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDOĞAN TAŞTAN
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Bulsam bu ‘aşk ilinden iderdim sefer mefer
Bilmezdim anda câna ne gamlar deger meger

Her şeb hücûm-ı ceyş-i hayâli o meh-veşin
İtdi burûc-ı kalbimi misl-i kamer memer

‘Azm eyle sûy-ı yâra dilâ vuslat ihtimâl
İkbâl-i câha virmededir çün hazar mazar

Agyâr kûy-ı dilberi gezsin ko hırs ile
Yelmekde pây-ı kelbe virir mi keder meder

Tal‘at kümeyt-i hâmene hem-pâ olam diyen
Olur fezâ-yı nazm-ı sühanda teker meker
Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş‘âr. İstanbul. 252.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SERVER ALİ BABAd. ? - ö. 1570/1571Doğum YeriGörüntüle
2MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
3DERVÎŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Doğum YeriGörüntüle
4SERVER ALİ BABAd. ? - ö. 1570/1571Doğum YılıGörüntüle
5MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
6DERVÎŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Doğum YılıGörüntüle
7SERVER ALİ BABAd. ? - ö. 1570/1571Ölüm YılıGörüntüle
8MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
9DERVÎŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Ölüm YılıGörüntüle
10SERVER ALİ BABAd. ? - ö. 1570/1571MeslekGörüntüle
11MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38MeslekGörüntüle
12DERVÎŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745MeslekGörüntüle
13SERVER ALİ BABAd. ? - ö. 1570/1571Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERVÎŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SERVER ALİ BABAd. ? - ö. 1570/1571Madde AdıGörüntüle
17MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
18DERVÎŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Madde AdıGörüntüle