TÂLİB, Ömer Tâlib Efendi

(d. ?/? - ö. 1075/1664-65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ömer Tâlib Efendi. Rumeli'de kadılık yapmıştır. 1075/1664-65 senesinde vefat etmiştir. Şiirleri Saraybosnalı Ahmed Tâlib ile karıştırılmıştır. Mesela, Nuhbetü'l-asâr Li Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr ile Sicill-i Osmânî'de bu iki şaire ait şiir örnekleri olarak aynı beyitlerin yer aldığı görülmektedir (Abdulkadiroğlu 1999: 214; Mehmed Süreyyâ 1311: 240).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 166.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara:Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.01.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dem-i visâl geçer neşve-i şarâb gibi

Kalur gözinde o demler hayâl-i hâb gibi

 

Şeb-i firâkda bana câme-hâb âteş olur

Sabâha dek dönerüm sûz ile kebâb gibi

 

Fenâ-pezîr-i bezm-i şebâneden bildüm

Bu âlemün de sonı Tâlibâ harâb gibi 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 363.)

 

 

 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÜRÂBÎ, İbrahimd. 1785 - ö. 1875Doğum YeriGörüntüle
2MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3HELÂKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TÜRÂBÎ, İbrahimd. 1785 - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
5MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6HELÂKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TÜRÂBÎ, İbrahimd. 1785 - ö. 1875Ölüm YılıGörüntüle
8MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
9HELÂKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TÜRÂBÎ, İbrahimd. 1785 - ö. 1875MeslekGörüntüle
11MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902MeslekGörüntüle
12HELÂKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13TÜRÂBÎ, İbrahimd. 1785 - ö. 1875Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HELÂKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÜRÂBÎ, İbrahimd. 1785 - ö. 1875Madde AdıGörüntüle
17MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
18HELÂKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle