TÂLİB, Seyyid Mustafa Tâlib Efendi

(d. 1203/1788 - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1203/1788 yılında doğdu. Asıl adı Seyyid Mustafa Tâlib Efendi'dir. Uzun süre Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine devam etti. Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine mahsus olan zeametlerden birine nail oldu. 1248/1832 senesinde müfettiş olarak Şumnu'ya gönderildi. Orada ikamet ettiği sırada 1253/1837 yılında Sultan II. Mahmûd'un Şumnu'yu teşrifi esnasında uhdesine hâcegânlık rütbesi tevcih edildi. Sonra İstanbul'a dönüp inzivaya çekildi. Beş altı ay kadar hastalık çektikten sonra 1270/1853 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Fatîn'e göre Tâlib'in çok değerli birçok tarih manzumesi ile çok sayıda herkesin takdirini kazanan gazelleri vardır. Şiirleri bir divan teşkil edecek kadardır (1271: 205).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsu'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâz itme o şîve-kâra mahsûs

Âh itme bu dil-figâra mahsûs

Uşşâkı bütün kul etmek ancak

Yârim gibi şehriyâra mahsûs

Ben hâhiş-i perçemiyle geldim

Yek başıma bu diyâra mahsûs

Cây eylemek âsitân-ı aşkı

Şâm u seher âh u zâra mahsûs

Gönderdi kabûl ider mi bilmem

Tâlib bu selâmı yâre mahsûs

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 250.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Doğum YeriGörüntüle
2FEHÎM-İ KADÎMd. 1627 - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
3BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NABİ, Hacı Nabi Beyd. 1788 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
6SIDKÎ, Mehmed Sâdıkd. 1788 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
7TAHİRd. 1810 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9MAHVÎ, Tebrizli Hasand. 1822 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Şentürkd. 1924 - ö. 19 Mart 2009MeslekGörüntüle
11Behzat Ayd. 2 Mayıs 1936 - ö. 12 Temmuz 1999MeslekGörüntüle
12Ramazan Dikmend. 5 Şubat 1956 - ö. 10 Nisan 1997MeslekGörüntüle
13NUSRET, Mehmed Nusret Beyd. 1833 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAL‘AT HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SA’YÎ, Mustafâd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KAPKIN, Mustafa Kapkınd. 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHÎ, Seyyid Mehmed Allâme Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1635Madde AdıGörüntüle