TÂLİB, Seyyid Mustafa Tâlib Efendi

(d. 1203/1788 - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1203/1788 yılında doğdu. Asıl adı Seyyid Mustafa Tâlib Efendi'dir. Uzun süre Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine devam etti. Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine mahsus olan zeametlerden birine nail oldu. 1248/1832 senesinde müfettiş olarak Şumnu'ya gönderildi. Orada ikamet ettiği sırada 1253/1837 yılında Sultan II. Mahmûd'un Şumnu'yu teşrifi esnasında uhdesine hâcegânlık rütbesi tevcih edildi. Sonra İstanbul'a dönüp inzivaya çekildi. Beş altı ay kadar hastalık çektikten sonra 1270/1853 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Fatîn'e göre Tâlib'in çok değerli birçok tarih manzumesi ile çok sayıda herkesin takdirini kazanan gazelleri vardır. Şiirleri bir divan teşkil edecek kadardır (1271: 205).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsu'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâz itme o şîve-kâra mahsûs

Âh itme bu dil-figâra mahsûs

Uşşâkı bütün kul etmek ancak

Yârim gibi şehriyâra mahsûs

Ben hâhiş-i perçemiyle geldim

Yek başıma bu diyâra mahsûs

Cây eylemek âsitân-ı aşkı

Şâm u seher âh u zâra mahsûs

Gönderdi kabûl ider mi bilmem

Tâlib bu selâmı yâre mahsûs

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 250.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÜDÂMÎ, Müdâmî Beyd. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Emin Erişirgild. 1891 - ö. 07 Şubat 1965Doğum YeriGörüntüle
3TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendid. ? - ö. 1764-65Doğum YeriGörüntüle
4MURÂD, Şeyh Hacı Mehmed Murâdd. 1788 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
6NABİ, Hacı Nabi Beyd. 1788 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
7NÂMIK, Seb'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Ölüm YılıGörüntüle
10Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986MeslekGörüntüle
11Orhan Veli Alıcıd. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Selahattin Birkand. 1913 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂYÂB, Şerîf Mehmed Beyd. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KATÎLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşad. ? - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
18KUSÛRÎ, Ömer Efendid. ? - ö. 1727Madde AdıGörüntüle