TÂLİB, Tâlib Yûsuf Efendi

(d. ?/? - ö. 1080/1669/1670)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler azdır. Asıl adı Yûsuf Tâlib Efendi’dir. Şeyh Mustafa Efendi’nin oğlu, Müstakimzâde Süleyman Efendi’nin atasıdır. Medrese öğrenimi gördü. Kadılık yaptı. 1080/1669-1670’te öldü.

Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “Tâlib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 166.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 576.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 289b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler