TARSUSÎ, Ebu Amr Et-Tarsusî, Ebu Amr Osman bin Abdullah

(d. ?/? - ö. 1010?/1601/1602?)
Tekke Şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ebu Amr Et-Tarsusî adıyla meşhur olan şair, Ebu Amr Osman bin Abdullah adıyla da bilinmektedir. Esas olarak, Osman bin Abdullah bin İbrahim Et-Tarsusî ismini ve lakabını taşımaktadır. Ebu Amr’ın doğum tarihi bilinmemektedir. Zamanının önemli kadılarından ve yazarlarındandır. Suriye’deki Ma’arratü’n-Nu’mân kadılığına tayin edilmiştir. 1601-1602'de Haleb ve Ma’arra arasındaki Kefr-i Tab’da vefat ettiği tahmin edilmektedir. 

Ebu Abbas, şiirlerini En-nâşî adlı bir eserde toplamıştır. Kendi asrının son şairlerindendir. Ahbaru’l-Hüccâb adlı eseri tasnif edilmiştir. Ayrıca, Tarsus ve diğer süğûr şehirlerinin tarihiyle ilgili Siyerü’s-Süğur adlı bir eseri vardır. Selçuklu tarihi yazarı Kemaleddin İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-Taleb fî Tarih-i Haleb adlı eserine Tarsusî'nin eserinden alıntı yapmıştır. Siyerü’s-Süğûr adlı eserin mahiyetini öğrenmek için İbnü’l-Adîm’in adı geçen telifine müracaat edilebilir. Çünkü Ebu Amr-ın bu eseri bugün mevcut değildir (Akgündüz 1993: 464-465). Ayrıca, İslam Ansiklopedisi'nde Tarsusî'nin adı, İslam devletiyle Bizans İmparatorluğu arasında sınır bölge konumunda olan Sugûr bölgesinde yetişen âlimler arasında  geçmektedir (2013: 474). 

Kaynakça

Akgündüz, Ahmed vd. (1993). Tarsus Tarihi ve Eshâb-ı Kehf. İstanbul: Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yay.

Aksoy, Halil (2006). Tarsus Şairleri 1. Mersin: Tarsus Belediyesi Yay. 

Avcı, Casim (2013). "Sügûr", İslam Ansiklopedisi. C. 37. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 474. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Doğum YeriGörüntüle
2KİSBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.Doğum YeriGörüntüle
4İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Doğum YılıGörüntüle
5KİSBÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.Doğum YılıGörüntüle
7İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Ölüm YılıGörüntüle
8KİSBÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?MeslekGörüntüle
11KİSBÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.MeslekGörüntüle
13İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KİSBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Madde AdıGörüntüle
17KİSBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.Madde AdıGörüntüle