TÂYİB, Bektaş Efendi

(d. 1695-96/1107 - ö. 1773/1187)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Bağdatlı Barutçu-zâde Ömer Efendi'nin oğludur. 1107/1695-96 Bağdat'ta yılında doğdu. Asıl adı Bektaş'tır. Fıkıh alanında bir kitaba başlamışsa da 80 yaşında 1187/1773-74 senesinde Bağdat'ta meydana gelen ve büyük tâun denilen veba salgınında vefat etti.

Bağır-zâde Sûzî Hacı Ömer Efendi (Akkuş 2008: 167-71), vefatına şu beyti tarih düşürdü:

Çün murg-ı cân bedenden uçmaga tâlib oldu

Târîhi düşdü fi'l-hâl "Bektaş Tâyib öldü" Sene 1187 (Akkuş 2008: 80-83)

Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri vardır. Şiirlerinde Tâyib mahlasını kullandı. Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd'da (Akkuş 2008:80-83) Arapça bir müstezatı vardır.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 81-82.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.04.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir mehveşin gönül ki düşer ârzûsuna

Elin bakar mı ta’nına ya güft ü gûsuna

Bakmaz sana fütâde-i serâsime düşme hîç

Mânend-i cû o serv-kadin cüst u cûsuna

Mânend-i tünd-bâd-ı semûmu yakar yıkar

Mazlûmun olma pek de sakın bâd-ı hûşuna

Meydân virme gafletle dîv-i nefsine

Âdem ya fırsat hîç virir mi adûsuna

Bir sûzen ur câme-i ıyşe telâş ile

Hayyât-ı sun’ı eyle havâle refûsuna

Elletme pek de eline boyanma rengine

Kapılma başı örtülü dehrin arûsuna

Va'd-i durûgu şimdi sayıyor kibâr-ı lutfa

Tâyib denilmesin mi ya yuf en eyüsüne

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 81-82.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
3İZÂKÎ, İzâkî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
6İZÂKÎ, İzâkî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
9İZÂKÎ, İzâkî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İZÂKÎ, İzâkî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle
15İZÂKÎ, İzâkî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle