TAYRİ MUSTAFA

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Gubârî’nin Vasf-ı Hüdâî Resul ve Cem’i Şuarâ-yı Gubârî adlı şairnâmesinde ismi geçen (42. dörtlük) âşığın doğum ve vefat tarihlerinin yanı sıra hayati ve edebî kişiliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 28.10.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler