TAYYİB, Selanikli

(d. ?/? - ö. 1259/1843 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Selanik'te doğdu. Saray imamı Abdülkerîm Efendi'nin oğludur. Abdülkerîm Efendi-zâde sanıyla tanındı. Bir süre öğrenim gördükten sonra kalemiye sınıfına geçti. Bu görevdeyken sâlise rütbesini aldı. Selanik ileri gelenlerinden olduğu için Belediye Meclisi'ne üye olarak getirildi. Ölüm yeri ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Yazdığı tarih manzumesinden anlaşıldığı kadarıyla 1259/1843 senesinde hayattadır, bu tarihtten sonraki bir yılda vefat etmiştir. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Hudâ zât-ı hümâyûnı cihân durdukça bi'l-iclâl

İde fevz ü zaferle tâ ebed zîb ü serîr-ârâ

Bu def'a dâ'iyânından nakîb Es'ad Efendî'yi

Getürdi sadr-ı Rûm'a zâten ol şâh-ı kerem-fermâ

Kemâl-i şevk ile târîh-i tâmın söyledi Tayyib

"Nakîb Es'ad Efendi sadr-ı Rûm'ı kıldı hakkâ câ"

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 254.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Doğum YeriGörüntüle
2Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Doğum YeriGörüntüle
3Nazım Hikmet Rand. 20 Kasım 1901 - ö. 3 Haziran 1963Doğum YeriGörüntüle
4AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
5SA’DÎ, Arab-zâde Sa’dullah Sa’dî Efendid. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
6HAMÎD, Seyyid Ahmed Efendi, Eskicumalıd. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
7NA'ÎM BEY, Fraşerlid. ? - ö. 1896MeslekGörüntüle
8Remziye Hisard. 6 Eylül 1902 - ö. 13 Haziran 1993MeslekGörüntüle
9HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917MeslekGörüntüle
10ŞEM’Î, Mehmed Efendid. 1808 - ö. 1881-82Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HASAN HÜSNÎ PAŞA, Sührâb-zâde Hocaoğlu, Mısırlıd. ? - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RAHŞÎd. ? - ö. l868Madde AdıGörüntüle
14SIDKÎ, Mehmed Sâdık Sıdkî Efendi b. Alâ’iyeli Taceddin Efendid. 1572 - ö. 1628Madde AdıGörüntüle
15BARIŞCAN, Gazi Barışcand. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle