TAYYİB, Selanikli

(d. ?/? - ö. 1843 ds./1259)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Selanik'te doğdu. Saray imamı Abdülkerîm Efendi'nin oğludur. Abdülkerîm Efendi-zâde sanıyla tanındı. Bir süre öğrenim gördükten sonra kalemiye sınıfına geçti. Bu görevdeyken sâlise rütbesini aldı. Selanik ileri gelenlerinden olduğu için Belediye Meclisi'ne üye olarak getirildi. Ölüm yeri ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Yazdığı tarih manzumesinden anlaşıldığı kadarıyla 1259/1843 senesinde hayattadır, bu tarihtten sonraki bir yılda vefat etmiştir. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Hudâ zât-ı hümâyûnı cihân durdukça bi'l-iclâl

İde fevz ü zaferle tâ ebed zîb ü serîr-ârâ

Bu def'a dâ'iyânından nakîb Es'ad Efendî'yi

Getürdi sadr-ı Rûm'a zâten ol şâh-ı kerem-fermâ

Kemâl-i şevk ile târîh-i tâmın söyledi Tayyib

"Nakîb Es'ad Efendi sadr-ı Rûm'ı kıldı hakkâ câ"

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 254.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OSMAN, Selânikîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2Gönensay, Hıfzı Tevfikd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Doğum YeriGörüntüle
3ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Doğum YeriGörüntüle
4MÂHİRd. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
5ESRÂR, Enderunlud. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
6MUHLİS, Yûsuf Muhlis Paşad. 1783 - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
7Hisar, Remziyed. 6 Eylül 1902 - ö. 13 Haziran 1993MeslekGörüntüle
8Enise Kantemird. 1920 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Hakan Kulaçoğlud. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
10RÂSİM, Hâcı Seyyid Ömer Râsim Efendid. 1778 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RAĞBETÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÂHİR, Mehmed Mâhir Eşref Beyd. ? - ö. 1847-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Madde AdıGörüntüle
14REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879Madde AdıGörüntüle
15ZÜLÂLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle