TAYYİB, Selanikli

(d. ?/? - ö. 1259/1843 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selanik'te doğdu. Saray imamı Abdülkerîm Efendi'nin oğludur. Abdülkerîm Efendi-zâde sanıyla tanındı. Bir süre öğrenim gördükten sonra kalemiye sınıfına geçti. Bu görevdeyken sâlise rütbesini aldı. Selanik ileri gelenlerinden olduğu için Belediye Meclisi'ne üye olarak getirildi. Ölüm yeri ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Yazdığı tarih manzumesinden anlaşıldığı kadarıyla 1259/1843 senesinde hayattadır, bu tarihtten sonraki bir yılda vefat etmiştir. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Hudâ zât-ı hümâyûnı cihân durdukça bi'l-iclâl

İde fevz ü zaferle tâ ebed zîb ü serîr-ârâ

Bu def'a dâ'iyânından nakîb Es'ad Efendî'yi

Getürdi sadr-ı Rûm'a zâten ol şâh-ı kerem-fermâ

Kemâl-i şevk ile târîh-i tâmın söyledi Tayyib

"Nakîb Es'ad Efendi sadr-ı Rûm'ı kıldı hakkâ câ"

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 254.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Doğum YeriGörüntüle
2MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Doğum YeriGörüntüle
3Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Doğum YeriGörüntüle
4ESRÂR, Enderunlud. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
5REMZÎd. ? - ö. 1843 ds.Ölüm YılıGörüntüle
6AZİZ, Geredeli Şeyh Halil Halvetîd. 1785 - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
7Levent Şentürkd. 06 Temmuz 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
8ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914MeslekGörüntüle
9NEVRES, Mehmed Nevres Paşad. 1825 - ö. 1872MeslekGörüntüle
10HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂŞİD, Osmân Râşid Efendid. 1816 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NEŞ'ET, Ahmed Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KUL SULTAN/OZAN SULTAN, Sultan Çakmakd. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14BEDRÎ, Ebu Bekir-zâde Mustafa Bedrî, Mustafa Bedreddînd. 1743-44 - ö. 1820-21Madde AdıGörüntüle
15ŞUHÛDÎ, Acem-zâde Şuhûdî Çelebid. ? - ö. 1572Madde AdıGörüntüle