TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Bey

(d. 1805-06/1810?/1220/1225? - ö. 1860/1277)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Fatîn’e göre 1220/1805-06 (Çifçi yty. 78), Mehmed Süreyya’ya göre 1225/1810 (Akbayar 1998: 1628) yılında İstanbul’da doğdu. Moralı Bekir Paşa’nın torunudur. Babıali’de yetişerek 1236/1820-21 yılında sadrazamlık mektupçusu oldu. 1242/1826-27 yılında Gümüşhane ve Sivas’a memur oldu. Görev süresi dolunca tekrar İstanbul’a döndü. 1253/1837-38’de âmedî halifesi olup ardından maliye tezkirecisi ol­du. 1256/1841'de deâvî muavin-i evveli, 1257/1841’de Meclis-i Vâlâ kâtib-i sânîsi, 1258/1842’de Mec­lis-i Vâlâ kâtib-i evveli olup 1259/1843 yılında bu görevden ayrıldı. 1261/1845 yılında Niş ve Sofya’da tekrar memur olarak görev yaptıktan sonra İstanbul’a döndü. 1263/1847 yılında ticaret muavini, 1264/1848 yılında Dâr-ı Şûra azası, 1265/1849 yılında tekrar sadrazamlık mektupçusu, 1269/1853’te ise defter emini olan Ahmed Tevfîk Bey 1277/1860 yılında vefat etti.

Kitabetteki maharetinden dolayı Reşîd Paşa’nın övgülerine mazhar olan Ahmed Tevfîk Bey, nesir ve inşa sahasında adından söz ettiren ve aynı zamanda şiirleri de olan bir şairdi. Herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

ÇifTçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu gülsitân-ı dehirde safâ mı var yokdur

Gülünde bülbüle sor hiç vefâ mı var yokdur

Şemîm-i zülfüne misk-i Huten dimekle şehâ

Bu sözde fehm idemem bir hatâ mı var yokdur

Hadeng-i nâz u nigâhın beni helâk idiyor

Kemend-i zülf-i siyehden rehâ mı var yokdur

Fütâdegânına aslâ terahhum itmezsin

Cihânda sen gibi bir pür-cefâ mı var yokdur

Humâr-ı ‘aşka ilâc ister isen ey Tevfîk

Piyâle çekme gibi bir devâ mı var yokdur

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 78-79.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaDoğum YeriGörüntüle
2FERÎD ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
4VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaDoğum YılıGörüntüle
5FERÎD ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Doğum YılıGörüntüle
7VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaÖlüm YılıGörüntüle
8FERÎD ÇELEBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Ölüm YılıGörüntüle
10VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FERÎD ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaMadde AdıGörüntüle
14FERÎD ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Madde AdıGörüntüle