TEVFÎK, Dellal-zâde Mehmed Tevfîk Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İstanbul Eğrikapı’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Dellal-zâde denmekle meşhur olan Mehmed Tevfîk Efendi, III. Mustafa dönemi (1757-74) başlarında vefat etti.

Şairliğiyle tanınan Mehmed Tevfîk Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1631.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 54.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 132.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 93.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Doğum YeriGörüntüle
2Hakan Şarkdemird. 20 Agustos 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Doğum YeriGörüntüle
4Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Doğum YılıGörüntüle
5Hakan Şarkdemird. 20 Agustos 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Doğum YılıGörüntüle
7Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Ölüm YılıGörüntüle
8Hakan Şarkdemird. 20 Agustos 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Ölüm YılıGörüntüle
10Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hakan Şarkdemird. 20 Agustos 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Madde AdıGörüntüle
14Hakan Şarkdemird. 20 Agustos 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Madde AdıGörüntüle