TEVFÎK, Dellal-zâde Mehmed Tevfîk Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İstanbul Eğrikapı’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Dellal-zâde denmekle meşhur olan Mehmed Tevfîk Efendi, III. Mustafa dönemi (1757-74) başlarında vefat etti.

Şairliğiyle tanınan Mehmed Tevfîk Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1631.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 54.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 132.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 93.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Doğum YeriGörüntüle
2NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Doğum YeriGörüntüle
3Ayşen Işıkd. 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Doğum YılıGörüntüle
5NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Doğum YılıGörüntüle
6Ayşen Işıkd. 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Ölüm YılıGörüntüle
8NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Ölüm YılıGörüntüle
9Ayşen Işıkd. 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ayşen Işıkd. 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Madde AdıGörüntüle
14NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Madde AdıGörüntüle
15Ayşen Işıkd. 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle