TIFLÎ, Ahmed Tıflî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi ve nasir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kerkük’te doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Ahmed’dir. Kethüdalık kaleminde memurluk, Eflak ve Boğdan’da kâtiplik görevinde bulundu. Sicill-i Osmânî’de II. Mahmûd dönemi (1808-1839) başlarında öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 1634).

Tıflî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Şefkat, Tıflî’nin mucizeler gösteren bir şair olmasının yanında iyi bir nasir olduğunu belirtir (Kılıç: 90).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1634.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 506.

Kılıç, Filiz (hzl.). Şefkat. Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83505/sefkat-i-bagdadi---tezkiretus-suara.html. [erişim tarihi: 01.02.2014]. 90.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 591.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 18.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Himmet ashâbı degil belki hüveydâ herkese

Eylemek züldür tekâpû her denî vü nâ-kese

Gird-i ruhsârında yârin hayf zâhir oldu hat

Müzdehimgâh oldu bâg-ı hüsnü gör hâr ü hasa

Bâde görmez sür’at eyler mutrıbın âvâzına

Zâhidin kör gibi gelmekden nedir kasdı sese 

Gadrdır ‘uşşâka zülfün rûyuna etme nikâb

Vechi var n’ola desem bî-perde sana yüz kese

Tarhı nev vâdîsi tâze bir gazeldir Tıfliyâ

Belki makbûle geçer ‘arz et o şûh-ı nev-rese

Kılıç, Filiz (hzl.). Şefkat. Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83505/sefkat-i-bagdadi---tezkiretus-suara.html. [erişim tarihi: 01.02.2014]. 90.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEKÎ, Sarrafzâde Molla Halîld. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Doğum YeriGörüntüle
3NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Doğum YeriGörüntüle
4ZEKÎ, Sarrafzâde Molla Halîld. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Doğum YılıGörüntüle
6NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Doğum YılıGörüntüle
7ZEKÎ, Sarrafzâde Molla Halîld. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Ölüm YılıGörüntüle
9NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Ölüm YılıGörüntüle
10ZEKÎ, Sarrafzâde Molla Halîld. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14MeslekGörüntüle
12NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762MeslekGörüntüle
13ZEKÎ, Sarrafzâde Molla Halîld. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZEKÎ, Sarrafzâde Molla Halîld. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Madde AdıGörüntüle
18NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Madde AdıGörüntüle