TÜFENKÇİ AHMED

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sun'î'nin "Tekerleme"sinde (8. Dörtlük) (Cevherî de kelâmında hoş mâhir/ Remzî'nin icâdı okunur vâfir/ Tüfenkçi Ahmed kaldı Girit'de âhir/ Kul Ahmet'in buldı ömri tebâhî) ismi geçmektedir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler