TULÛ'Î, İbrahim Tulûî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

III. Murad devri şairlerinden olan Tulû’î, Kalkandelen’de doğdu. Asıl adı İbrahim olup lakabı Dahhak’tır. Öğrenim görüp İstanbul kadısı Hasan Çelebi’den mülâzım oldu. Uç beylerinden Uzguroğlu'nun hizmetinde oldu.Âşık Çelebi, bakımsız, perişan bir görüntüsü olduğunu belirtir. Bir dönem kadılık görevini icra etmek üzere Arnavutluk’ta bulundu ve orada boğularak öldü (Kılıç 2010: 652).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 26.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gerden-i câna du’â-yı seyf asar gâzîlerüz

Gerçi gam maktûliyüz lîkin cihân kattâlıyuz

Kalb ile bâzâr idüp âvâre-dil cân gezdürür

Çârsû-yı mihnetün biz onmaduk dellâlıyuz

Ey Tulû’î gerçi kim sâfî-dilüz deryâ gibi

Lîk ‘ışk-ı pâkdan ‘âlemde sanma hâliyüz (Sungurhan 2009: 19)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂŞİFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUÎDÎd. ? - ö. 1585/86Doğum YeriGörüntüle
3SÂİDÎ, Mektubîzâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Doğum YeriGörüntüle
4KÂŞİFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUÎDÎd. ? - ö. 1585/86Doğum YılıGörüntüle
6SÂİDÎ, Mektubîzâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Doğum YılıGörüntüle
7KÂŞİFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUÎDÎd. ? - ö. 1585/86Ölüm YılıGörüntüle
9SÂİDÎ, Mektubîzâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Ölüm YılıGörüntüle
10KÂŞİFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11MUÎDÎd. ? - ö. 1585/86MeslekGörüntüle
12SÂİDÎ, Mektubîzâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533MeslekGörüntüle
13KÂŞİFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUÎDÎd. ? - ö. 1585/86Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂİDÎ, Mektubîzâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂŞİFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUÎDÎd. ? - ö. 1585/86Madde AdıGörüntüle
18SÂİDÎ, Mektubîzâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Madde AdıGörüntüle