TURÂBÎ, Emir Efendizâde, Derviş Ömer

(d. ?/? - ö. 1726/1139)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ömer’dir. Sinoplu olan şair, Emîr Efendi adıyla tanınan bir zatın oğludur. Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlamıştır. Dünyaya meyletmeyen bir yapıya sahip olan şair, ömrünü daha çok uzlet içinde geçirdi. Sinop’ta Sultan Alaadin camiinde inzivaya çekilmiş, 1108 / 1696-97’de İstanbul’ gelerek o esnada Anadolu kazaskerliğinden mazul olan Ak Mahmûd Efendi’ye (ö. 1704) intisap etti. Uzun müddet Ak Mahmûd Efendi’ye hizmet etmiş onun vefatında sonra memleketine dönüp yine uzleti tercih etti. Burada kanaat içinde bir hayat yaşamaya devam etti.

Sinop’ta Seyyid Bilal tekkesinde uzlete çekilmişken 1139 / 1726-27’de vefat etmiştir (İnce 2005: 260).
Âşıkâne şiirleri vardır (Erdem 1994: 52). Sâlim hem şiirlerinin çok olmadığını hem de şiirde çok maharetli olmadığını belirtir (İnce 2005: 260).
Degişmem zevkı ekdâre gınâyı neyleyim hergiz / Libâs-ı fakrımı ben hil’at-ı şâhâneye vermem (İnce 2005: 261; Erdem 1994: 53)
 

Kaynakça

Erdem, Sadık (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay: 53.

İnce, Adnan ( 2005).Sâlim Efendi. Tezkiretü’ş-Şu’arâ.Ankara: AKM Yay. 260-261.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı. (2001). “Turâbî”.Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I.Ankara: Bizim Büro Yay. 129.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 01.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

Degişmem zevkı ekdâre gınâyı neyleyim hergiz

Libâs-ı fakrımı ben hil’at-ı sâhâneye vermem (İnce 2005: 261; Erdem 1994: 53)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Doğum YeriGörüntüle
3Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
5ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Doğum YılıGörüntüle
6Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Ölüm YılıGörüntüle
9Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908MeslekGörüntüle
11ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609MeslekGörüntüle
12Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
17ÂRİFÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1609Madde AdıGörüntüle
18Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle