TÜRÂBÎ, Mevlevî Türâbî

(d. ?/? - ö. 1010/1601-02)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Türâbî hakkındaki bilgilerimiz çok sınırlıdır. Nail Tuman hicri onbirinci asır mevlevî şairlerinden olduğunu söylerken (Tuman 2001: 128), Mecelle’de “1010 yılında öldüğünde 90 yaşını aşmıştı” bilgisi vardır (Müstakimzade 2000: 157). Ancak kaynaklarda şairin sanatı hakkında herhangi bir bilgi ya da şiir örneği bulunmamaktadır.

Kaynakça

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FAZİLE EREN KAYA
Yayın Tarihi: 13.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler