TURÂBÎ, Şuayb Efendi

(d. ?/? - ö. 930/1524)
divan şairi, vâiz
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonulu olan şairin Asıl adı Şuayb’dır. Fatih Sultan Mehmed dönemi şairlerindendir. Fatih’in oğlu Şehzade Cem’e hocalık yapmıştır.   Meşâirü’ş-şuarâ’da şair hakkında verilen bilgilerden bir oğlu olduğu anlaşılmaktadır.  Şiirlerini tekke kapılarına ve imâret duvarlarına yazdığı, mezarlıklarda yatıp, kırlarda gezdiği, kalabalıklar arasında dolaşmaktan hoşlanmadığı ve yerde dolaşan karıncalara basmaktan imtinâ eden mütevazı biri olduğu rivayet edilir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri-Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Sicill-i Osmânî, Mehmed Süreyya. İstanbul: Tarih Vakfı YurtYay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan, Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 03.08.2013].

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi’r  

Cânım ol şûh-ı cihân üzre dir dir ditrer

Ten gibi rûh-ı revân üstine dir dir ditrer

Zülf-i miskîni izârında perîşan olıcak

Sâyeveş âb-ı revân üstine dir dir ditrer

İsen Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara:Akçağ Yay. s.173.

Matla’

İrdigün sokma dilünle yüri zenbûr gibi

Hâk-i râh ol ki yüzün yirde ola mûr gibi

Matla’

Gel ey ârif gönül virme fenâ dârında gaddâra

Eger şahbâz-ı vahdetsen çü kerkes konma murdâra

Beyt  

Var mıdur bir ser Hudâdan anda bir sır olmaya

Kâfir ü mü’minde ey dil görme bir şahsı tehî

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. s.133.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Vefa Taşdelend. 25 Eylül 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Doğum YeriGörüntüle
4Vefa Taşdelend. 25 Eylül 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Doğum YılıGörüntüle
7Vefa Taşdelend. 25 Eylül 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Ölüm YılıGörüntüle
10Vefa Taşdelend. 25 Eylül 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993MeslekGörüntüle
13Vefa Taşdelend. 25 Eylül 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Vefa Taşdelend. 25 Eylül 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Madde AdıGörüntüle