TURÂBÎ, Şuayb Efendi

(d. ?/? - ö. 930/1524)
divan şairi, vâiz
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonulu olan şairin Asıl adı Şuayb’dır. Fatih Sultan Mehmed dönemi şairlerindendir. Fatih’in oğlu Şehzade Cem’e hocalık yapmıştır.   Meşâirü’ş-şuarâ’da şair hakkında verilen bilgilerden bir oğlu olduğu anlaşılmaktadır.  Şiirlerini tekke kapılarına ve imâret duvarlarına yazdığı, mezarlıklarda yatıp, kırlarda gezdiği, kalabalıklar arasında dolaşmaktan hoşlanmadığı ve yerde dolaşan karıncalara basmaktan imtinâ eden mütevazı biri olduğu rivayet edilir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri-Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Sicill-i Osmânî, Mehmed Süreyya. İstanbul: Tarih Vakfı YurtYay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan, Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 03.08.2013].

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi’r  

Cânım ol şûh-ı cihân üzre dir dir ditrer

Ten gibi rûh-ı revân üstine dir dir ditrer

Zülf-i miskîni izârında perîşan olıcak

Sâyeveş âb-ı revân üstine dir dir ditrer

İsen Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara:Akçağ Yay. s.173.

Matla’

İrdigün sokma dilünle yüri zenbûr gibi

Hâk-i râh ol ki yüzün yirde ola mûr gibi

Matla’

Gel ey ârif gönül virme fenâ dârında gaddâra

Eger şahbâz-ı vahdetsen çü kerkes konma murdâra

Beyt  

Var mıdur bir ser Hudâdan anda bir sır olmaya

Kâfir ü mü’minde ey dil görme bir şahsı tehî

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. s.133.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Doğum YeriGörüntüle
3Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Doğum YılıGörüntüle
6Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Ölüm YılıGörüntüle
9Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553MeslekGörüntüle
11Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988MeslekGörüntüle
12Basri İmeced. 1924 - ö. 1977MeslekGörüntüle
13ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Madde AdıGörüntüle
18Basri İmeced. 1924 - ö. 1977Madde AdıGörüntüle