ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendi

(d. ?/? - ö. 1710-11/1122)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi Hüseyin'dir. Bağdat'da doğdu. Gençliğinde eğitimini tamamladı.  Bağdat valilerinin kethüdalarına katip olarak hizmet etti. Bağdat valisi Daltaban Mustafa Paşa'nın kethüdasına intisap etti. 1114/1702-03 yılında Daltaban Mustafa Paşa'nın vezir olması üzerine görüşmek ve taleplerde bulunmak üzere İstanbul'a, ardından Edirne'ye gitti. Paşa'dan yüz bulamayınca İstanbul'a döndü. Askerî mahkeme katipliğine tayin edildi. İstediğini elde edememekten ve yaşadığı geçim sıkıntılarından olacak ki Sâlim Tezkiresi'nde isteğine ulaşamayan Muradî (Ülfetî-i Nâ-murâd) başlığı altında tanıtılır (İnce 2005: 206-207). Askerî mahkeme katipliği görevinde iken 1122/1710-11 senesinde İstanbul'da vefat etti. Şairliğinin yanında inşada da kendini yetiştirdi. Muamma söyleme ve tarih düşürmede usta idi (Arslan 1994:116).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.03.2014

Eserlerinden Örnekler

'Işk ile sâf görüp gönlümün âyînesini

Gün gibi açdı o meh-pâre güzel sînesini

(Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık. 116)

 

Ol dem gubâr-ı gamla felek göz mi açdurur

Seyr-i cemâl-i yâre eger ruhsat istesem

 

Bulsa desres nola kâlâ-yı vasl-ı dilbere

Hâce-i bâzâr-ı aşkun nakd-i cân sermâyesi

 

Gûşuna irse sadâsı mürde-diller cân bulur

San sadâ-y sûrdur sâkî surâhî kul kul

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 47)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ertekin, Fazlıd. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Doğum YeriGörüntüle
2NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Doğum YeriGörüntüle
3SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Doğum YeriGörüntüle
4Ertekin, Fazlıd. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Doğum YılıGörüntüle
5NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Doğum YılıGörüntüle
6SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Doğum YılıGörüntüle
7Ertekin, Fazlıd. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Ölüm YılıGörüntüle
8NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Ölüm YılıGörüntüle
9SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Ölüm YılıGörüntüle
10Ertekin, Fazlıd. 1911 - ö. 17 Şubat 1977MeslekGörüntüle
11NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83MeslekGörüntüle
12SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08MeslekGörüntüle
13Ertekin, Fazlıd. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ertekin, Fazlıd. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Madde AdıGörüntüle
17NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Madde AdıGörüntüle
18SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Madde AdıGörüntüle