ÜLFETÎ, Ülfetî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır’da doğdu. Kaynaklarda hayatı, eğitimi ve edebî kişiliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi bulunmayan şair, 1000/1591 tarihinde vefat etti. Bağdat yakınlarında medfundur (Kurnaz-Tatcı 2001: 52). 

Kaynakça

Ali Emiri Efendi (1328). Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid. İstanbul: Der-Saâdet Matbaa-i Amidî.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu tılısm-ı bedenün kubbesidür baş degül

İki şemşîrdür anun görinen kaş degül 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 207)

***

Şerha-i na’l ki var sîne-i sad-çâk üzre

Âh şekli yazılıpdur ten-i gamnâk üzre

Gördiler âhumı od saldı bütün dünyâya

Kaçdı etfâl-i nücûm çıkdılar eflâk üzre

Müdde’î meclisine vardugına ey kaşı yâ

Na’lçen nakşı yiter dâl bana hâk üzre

Mâh-ı nev sanma felekde görinen hâme-i âh

Çekdi bir med yine âyîne-i eflâk üzre

Na’lçen nakşı ile kebkebün izini gören

Dir hilâl ile Süreyyâ görinür hâk üzre

Dahi yetişmedi keyfiyyetimüz Ülfetiyâ

Gel berü nûş idelüm kahveyi tiryâk üzre

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 208)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Doğum YeriGörüntüle
2EYÜP, Eyüp Deded. 1860\'lar - ö. 1934Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Doğum YeriGörüntüle
4Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Doğum YılıGörüntüle
5EYÜP, Eyüp Deded. 1860\'lar - ö. 1934Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Doğum YılıGörüntüle
7Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Ölüm YılıGörüntüle
8EYÜP, Eyüp Deded. 1860\'lar - ö. 1934Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Ölüm YılıGörüntüle
10Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EYÜP, Eyüp Deded. 1860\'lar - ö. 1934Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Madde AdıGörüntüle
14EYÜP, Eyüp Deded. 1860\'lar - ö. 1934Madde AdıGörüntüle
15MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle