Unat, Faik Reşat

(d. 3 Nisan 1899 / ö. 8 Nisan 1964)
Eğitimci, tarihçi, coğrafyacı
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Sırasıyla Edirne Darülirfan Özel Okulu, Fatih Askeri Rüştiyesi, İstanbul Robert Koleji, Bursa ve İstanbul Öğretmen Okullarında öğrenim gördü. Yüksek öğrenimini ise Ankara Ünivresitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. 1919'dan itibaren İstanbul ve Bursa'da çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik, müdür yardımcılığı, müdürlük, mümeyyizlik görevlerinde bulundu. Türk Tarih Kurumunda, Türk Coğrafya Kurumunda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunda üye olarak görev yaptı. 1957'de UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna üye oldu ve bu komisyonda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 1957 yılında emekli oldu.

İngilizce ve Fransızca bilen Unat; eğitim, tarih, coğrafya alanlarında çok sayıda çalışmaya imza attı. Yazı hayatına 1927'de yazdığı Maarif Düsturu ile başladı. Maarif Düsturu'nda görevi gereği eline geçen istatiksel veri, belge ve dokümanlardan yararlanarak milli eğitime dair kanunları, yönetmelikleri ve müfredat programlarını kaleme aldı. Tarih eğitimi için harita ve atlaslar hazırladı, yine tarih ve coğrafya dersleri için okul kitapları yazdı. Avrupa'daki tarih eğitimi ile ilgili yayınları da yakından takip etti, bu yayınlardan bazılarını tercüme etti. Yurt dışındaki kütüphanelerde araştırmalar yaptı ve tespitlerini yayımladı. Türk Tarih Kurumunun hazırladığı tarih kitapları projesinde çalıştı. Atatürk'ün ailesi, öğrenim hayatı ve Cumhuriyet tarihi ile ilgili önemli belgeler yayımladı, ansiklopedi maddelerinin yazımına katkıda bulundu. Çeşitli gazete ve dergilerde tarih eğitimi üzerine makaleler ve eleştiriler kaleme aldı.

Kaynakça

Ata, Bahri (Nisan 2009), Tarihçi Faik Reşit Unat'ın Miili Eğitime ve Tarih Eğitimine Katkıları, Türk Yurdu, S.260, s.94-101

Gökman, Muzaffer (1964), Faik Reşit Unat (1889-1964) ve Bibliyografyası, TTK Belleten, XXVIII/111, s.505-523

İshak Keskin, "UNAT, Faik Reşit", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/unat-faik-resit (22.01.2019).

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: HATİCE AYBAY
Yayın Tarihi: 24.01.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Maarif DüsturuMilli Matbaa / İstanbul1927İnceleme
Muallim AlmanağıDevlet Matbaası / İstanbul1928İnceleme
Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme KılavuzuMaarif Matbaası / İstanbul1940İnceleme
Abdi TarihiTürk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1943İnceleme
İsmet İnönüMaarif Matbaası / İstanbul1945Biyografi
Kitâb-ı Cihannümâ-Neşrî TarihiTürk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1949İnceleme
İkinci Meşrutiyet'in İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi - Ali Cevat Bey'in FezlekesiTürk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1960İnceleme
Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir BakışMilli Eğitim Basımevi / Ankara1964İnceleme
Osmanlı Sefirleri ve SefaretnameleriTürk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1968İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
2Galip Dursund. 1 Ekim 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ABDULLAH, Abdullah Efendid. 1663-64 - ö. 7 Haziran 1722Doğum YeriGörüntüle
4Berkand, Muazzez Tahsind. 1899 - ö. 4 Ekim 1984Doğum YılıGörüntüle
5HATİCE MİHRAP, Fatmad. 1899 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6Bengü, Vedat Örfid. 21 Aralık 1899 - ö. 25 Mayıs 1953Doğum YılıGörüntüle
7Erol, Safiyed. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Ölüm YılıGörüntüle
8AYNALI, Mustafa Aynalıd. 1865 - ö. 1964Ölüm YılıGörüntüle
9Adıvar,Halide Edipd. 1882 - ö. 9 Ocak 1964Ölüm YılıGörüntüle
10Kökten, Metind. 1 Mart 1947 - ö. 27 Kasım 1998MeslekGörüntüle
11Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982MeslekGörüntüle
12Nimet Leylâ Uzcand. 1925 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Karatay, Namdar Rahmid. 24 Kasım 1896 - ö. 26 Ağustos 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Aktay, Salih Zekid. 1896 - ö. 21 Mart 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Özsever, Hüseyin Siretd. Mart 1872 - ö. 27 Şubat 1959Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Faik Reşadd. 26 Eylül 1851 - ö. 26 Haziran 1914Madde AdıGörüntüle
17Reşat Feyzi Yüzüncüd. 1912 - ö. 28 Ağustos 1956Madde AdıGörüntüle
18Güntekin, Reşat Nurid. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Madde AdıGörüntüle