ÜNSÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ünsî Çelebi’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Sâbıkda mukâta’ât kâtiblerinden Burusalı Ünsî Çelebi fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 1a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadelerden “Sâbıkda” ifadesini Ünsî hakkında kullanması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarından önce yaşadığı düşünülebilir. Yine şair hakkındaki ibareden onun Bursalı olduğu ve kâtiplik yaptığı anlaşılmaktadır. Bu şiir mecmuasıyla aynı dönemde yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda da Ünsî’ye ait bir gazel bulunmaktadır (Öztürkçü 2004: 143-44).

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 1a-b.

Öztürkçü, İbrahim (2004). Pervane Beg Mecmu’atu’n-Nezair 580b-603a. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.11.2013

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Oldugunca ‘aşkda saña mezellet bâkî

Saña olsun güzelüm hüsn ile ‘izzet bâkî

Nakd-i cânı yoluna harc idelüm mâ-hazarı

Ayaguñ tozına cânâ yine hizmet bâkî

İçelüm sâkî müdâmî mey-i gül-rengi yürüt

Dirseñ kim kala dildâr ile sohbet bâkî

Korkum oldur ki ben ey rûh-ı revânum bir gün

Za’f-ı hicrüñle ölem kala bu hasret bâkî

Dilerüm Hazret-i Hakdan o beli ince ile

Ortamızda kala Ünsî bu mahabbet bâkî

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 1a-b.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Koca, Mücahitd. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÜftÂDEZÂDE, Kutb İbrahim Sadık Efendid. 1581-82 - ö. 29 Ekim 1678Doğum YeriGörüntüle
3ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
4Koca, Mücahitd. 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÜftÂDEZÂDE, Kutb İbrahim Sadık Efendid. 1581-82 - ö. 29 Ekim 1678Doğum YılıGörüntüle
6ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
7Koca, Mücahitd. 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÜftÂDEZÂDE, Kutb İbrahim Sadık Efendid. 1581-82 - ö. 29 Ekim 1678Ölüm YılıGörüntüle
9ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10Koca, Mücahitd. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÜftÂDEZÂDE, Kutb İbrahim Sadık Efendid. 1581-82 - ö. 29 Ekim 1678MeslekGörüntüle
12ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916MeslekGörüntüle
13Koca, Mücahitd. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÜftÂDEZÂDE, Kutb İbrahim Sadık Efendid. 1581-82 - ö. 29 Ekim 1678Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Koca, Mücahitd. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÜftÂDEZÂDE, Kutb İbrahim Sadık Efendid. 1581-82 - ö. 29 Ekim 1678Madde AdıGörüntüle
18ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle