USEYLA BACI

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Turgut Koca’nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri isimli kitabında “Kaçıncı Yüzyılda Yaşadığı Henüz Bilinmeyen Bektaşî Şairleri” arasında ismi zikredilen Useyla Bacı’nın hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu eserde bir şiiri geçen Useyla Bacı’nın Alevi-Bektaşi sahası şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Şiirlerinde Useyla Bacı mahlasını kullanan âşığın dili sade ve anlaşılırdır. Öte yandan Esma Şimşek, “Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıkların Yeri ve Ayşe Çağlayan Örneği” isimli bildirisinde Useyla Bacı’yı 17, 18 ve 19. yüzyıllarda yaşayan kadın âşıklar içerisinde zikreder. 

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi ve Matbaası. 

Şimşek, Esma (2007). "Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıkların Yeri ve Ayşe Çağlayan Örneği", Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlahi

 Ben hak ile haklanırım, pir gönülde saklanırım

Zâhidlere horlanırım, horlanmakla varlanırım

 

Âyine gibi sâf olsam, maksûdumu ben tez bulsam

Aşk-ı İlâhî’de dolsam, doldukça ben taşlanırım

 

Her kesin alçağı benem, râzıyım çekmezem elem

Şah cemâlin nice görem, görsem âşık hoşlanırım

 

Gaip erenleri bulsam, bâtınımdan haber alsam

Âb-ı Kevser içüp kansam, kana kana uslanırım

 

Varlık ile yok olanlar, yolunda doğru duranlar

Gönülde Hak’kı bulanlar, bu âleme aldanırım

 

Pir Sultan’ım Hak’ka gider, münkiri imâna çeker

Useyle bir nazar ister, havalanır kuşlanırım

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi ve Matbaası. 927.

Şimşek, Esma (2007). "Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıkların Yeri ve Ayşe Çağlayan Örneği", Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay.