UŞŞAKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sun’î’nin Tekerlemesinde (17. dörtlük) ve Hızrî’nin “Cem’ü-ş Şâirân” (34. dörtlük) adlı şairnamelerinde ismi geçmektedir. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”, Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 23.09.2013
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler