ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendi

(d. ?/? - ö. 1724-25?/1137?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Osman’dır. Kadı Seyyid Osman Üveysî Efendi olarak tanındı. Seyyid Mehmed Said Efendi’nin oğlu, Sadrazam Nişancı Mehmed Paşa Camii imamı Osman Efendi’nin de torunudur. Annesi ise Kazasker Mestçizâde Abdullah Efendi’nin kızıdır. Dedezâde Seyyid Mehmed Efendi’den talik hattını meşk etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra şeyhülislam dairesinde kâtiplik yaptı. Halep kadılığı görevinde bulundu. Vefat tarihi Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 80) ve Es'ad Tezkiresi (Oğraş 2001: 58)’nde 1137/1724-25 olarak geçmektedir. Fakat bu vefat tarihi, Müstakîmzâde (1928: 684)’de dedesi İmam Osman Efendi’ye ait olarak verilmiştir.

Baba tarafından Veysel Karanî soyundan olduğu için Üveysî mahlasını kullandı. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Müstakimzâde (1928: 685) sağlam şiirleri olduğunu söylemektedir. Fakat kaynaklarda eserlerinden örnek yoktur.

Kaynakça

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 443.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 80.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 684-685.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 29.04.2014]. 58.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Üveys Seyyid Osman Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 493.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
3Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Doğum YeriGörüntüle
4REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
6Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Doğum YılıGörüntüle
7REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
9Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Ölüm YılıGörüntüle
10REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823MeslekGörüntüle
11MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851MeslekGörüntüle
12Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944MeslekGörüntüle
13REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Madde AdıGörüntüle
17MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Madde AdıGörüntüle
18Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Madde AdıGörüntüle