ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendi

(d. ?/? - ö. 1137?/1724-25?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Osman’dır. Kadı Seyyid Osman Üveysî Efendi olarak tanındı. Seyyid Mehmed Said Efendi’nin oğlu, Sadrazam Nişancı Mehmed Paşa Camii imamı Osman Efendi’nin de torunudur. Annesi ise Kazasker Mestçizâde Abdullah Efendi’nin kızıdır. Dedezâde Seyyid Mehmed Efendi’den talik hattını meşk etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra şeyhülislam dairesinde kâtiplik yaptı. Halep kadılığı görevinde bulundu. Vefat tarihi Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 80) ve Es'ad Tezkiresi (Oğraş 2001: 58)’nde 1137/1724-25 olarak geçmektedir. Fakat bu vefat tarihi, Müstakîmzâde (1928: 684)’de dedesi İmam Osman Efendi’ye ait olarak verilmiştir.

Baba tarafından Veysel Karanî soyundan olduğu için Üveysî mahlasını kullandı. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Müstakimzâde (1928: 685) sağlam şiirleri olduğunu söylemektedir. Fakat kaynaklarda eserlerinden örnek yoktur.

Kaynakça

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 443.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 80.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 684-685.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 29.04.2014]. 58.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Üveys Seyyid Osman Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 493.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ayşe Övürd. 24 Ocak 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Doğum YeriGörüntüle
3Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ayşe Övürd. 24 Ocak 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Doğum YılıGörüntüle
6Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ayşe Övürd. 24 Ocak 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Ölüm YılıGörüntüle
9Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ayşe Övürd. 24 Ocak 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955MeslekGörüntüle
12Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ayşe Övürd. 24 Ocak 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ayşe Övürd. 24 Ocak 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Madde AdıGörüntüle
18Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle