ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendi

(d. ?/? - ö. 1724-25?/1137?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Osman’dır. Kadı Seyyid Osman Üveysî Efendi olarak tanındı. Seyyid Mehmed Said Efendi’nin oğlu, Sadrazam Nişancı Mehmed Paşa Camii imamı Osman Efendi’nin de torunudur. Annesi ise Kazasker Mestçizâde Abdullah Efendi’nin kızıdır. Dedezâde Seyyid Mehmed Efendi’den talik hattını meşk etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra şeyhülislam dairesinde kâtiplik yaptı. Halep kadılığı görevinde bulundu. Vefat tarihi Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 80) ve Es'ad Tezkiresi (Oğraş 2001: 58)’nde 1137/1724-25 olarak geçmektedir. Fakat bu vefat tarihi, Müstakîmzâde (1928: 684)’de dedesi İmam Osman Efendi’ye ait olarak verilmiştir.

Baba tarafından Veysel Karanî soyundan olduğu için Üveysî mahlasını kullandı. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Müstakimzâde (1928: 685) sağlam şiirleri olduğunu söylemektedir. Fakat kaynaklarda eserlerinden örnek yoktur.

Kaynakça

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 443.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 80.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 684-685.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 29.04.2014]. 58.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Üveys Seyyid Osman Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 493.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÜLAZÎZ/AZÎZÎ, Hoca Sa’deddîn-zâde, Hoca Sa’deddîn-zâde Ahmed Efendid. 26 Temmuz 1575 - ö. 5 Aralık 1618Doğum YeriGörüntüle
2Öztoprak, Hasand. 17 Aralık 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtibd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ABDÜLAZÎZ/AZÎZÎ, Hoca Sa’deddîn-zâde, Hoca Sa’deddîn-zâde Ahmed Efendid. 26 Temmuz 1575 - ö. 5 Aralık 1618Doğum YılıGörüntüle
5Öztoprak, Hasand. 17 Aralık 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtibd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLAZÎZ/AZÎZÎ, Hoca Sa’deddîn-zâde, Hoca Sa’deddîn-zâde Ahmed Efendid. 26 Temmuz 1575 - ö. 5 Aralık 1618Ölüm YılıGörüntüle
8Öztoprak, Hasand. 17 Aralık 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtibd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÜLAZÎZ/AZÎZÎ, Hoca Sa’deddîn-zâde, Hoca Sa’deddîn-zâde Ahmed Efendid. 26 Temmuz 1575 - ö. 5 Aralık 1618MeslekGörüntüle
11Öztoprak, Hasand. 17 Aralık 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtibd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ABDÜLAZÎZ/AZÎZÎ, Hoca Sa’deddîn-zâde, Hoca Sa’deddîn-zâde Ahmed Efendid. 26 Temmuz 1575 - ö. 5 Aralık 1618Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Öztoprak, Hasand. 17 Aralık 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtibd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÜLAZÎZ/AZÎZÎ, Hoca Sa’deddîn-zâde, Hoca Sa’deddîn-zâde Ahmed Efendid. 26 Temmuz 1575 - ö. 5 Aralık 1618Madde AdıGörüntüle
17Öztoprak, Hasand. 17 Aralık 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtibd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle