Vahdetî, Hüsam-zâde Ahmed Vahdetî Efendi

(d. ?/? - ö. 1079/1668)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmed olup Hüsam-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülazım oldu. Daha sonra kadı olarak bazı büyük kazalarda kadılık yaptı. 1668 tarihinde vefat etti. Devrin şairlerindendir.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Çapan, Pervin (haz.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 14.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Takınmış turre-i zülfini mânendi iki sünbül
İki yaprakla gûyâ gonce-i ruhsârıdur bir gül

(Çapan, Pervin (haz.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 696)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Doğum YeriGörüntüle
2Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Doğum YeriGörüntüle
3Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Doğum YeriGörüntüle
4LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Doğum YılıGörüntüle
5Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Doğum YılıGörüntüle
6Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Doğum YılıGörüntüle
7LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Ölüm YılıGörüntüle
8Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Ölüm YılıGörüntüle
9Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Ölüm YılıGörüntüle
10LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867MeslekGörüntüle
11Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972MeslekGörüntüle
12Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993MeslekGörüntüle
13LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Madde AdıGörüntüle
17Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Madde AdıGörüntüle
18Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Madde AdıGörüntüle