VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1295/1878)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Seyyid Mustafa Efendi'dir. Hoca Hüsâm Efendi'nin manevi oğlu ve hususi öğrencisidir. Nakşıbendiye şeyhlerinden bilgin bir zattır. 1295/1878 yılında Medine'de vefat etti. Dağıstanlı meşhur Şeyh Şâmil'in yanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Ed-Dürretü'l-Azîziyye Fi'l-Fevâyidi'l-Kaviyye: Akâide dairdir. 1281 yılında 98 sayfa hâlinde İstanbul'da basılmıştır.

2. Hazzu'z-Zâkirîn: Hadîs-i Erba'în şerhidir. Yazma hâlindedir.

3. Sübhatü'z-Zâkirîn: Bursalı Mehmed Tahir'e göre bu eser tasavvufa aittir ve İstanbul'da basılmıştır (1333: 184).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2007). "Vahyî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VIII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEBÎB, Abdullah Paşa-zâde Sâdık Efendid. 1747-48 - ö. 1812-13Doğum YeriGörüntüle
2KÂTİBÎ, Seydi Ali Çelebid. ? - ö. 1562Doğum YeriGörüntüle
3Zehra İpşiroğlud. 12 Şubat 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
5Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Ölüm YılıGörüntüle
6HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
7RIZÂ, Necccâr-zâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 07.02.1746MeslekGörüntüle
8HÂLIKÎ, Abdülhâlık Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9YAHYÂ EFENDİ, Yahyâ Efendi Bin Şeyh Mevlevî Osman Çelebi Efendid. ? - ö. 1767-68MeslekGörüntüle
10TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDÜLKÂDİR KADRİ, İzzet-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALİ, Ümm-i Veled-zâde Ali Efendid. 1523 - ö. Nisan/Mayıs 1573Madde AdıGörüntüle
14ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
15NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle