VÂKIF

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Vâkıf’ın hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Vâkıf’ın da bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Vâkıf-ı Kaysarî” ibaresinden Vâkıf’ın Kayserili olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 37b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Vâkıf-ı Kaysarî

Ne gam şevk-i ruhuñdan düşe âteş câna İbrâhîm

Ruhuñ bir şem‘-i bezmârâ bu cân pervâne İbrâhîm

 

Gözüñ üzre turan ebrûlaruñ mı yohsa [cellâd mı]

Çeker mi hançeri her an iki mestâne İbrâhîm

 

Gehî ebrûlaruñ fikriyle mesken gûşe-i mihrâb

Gehî yâd-ı lebüñle menzilüm mey-hâne İbrâhîm

 

Görünen beñ midür yir yir ya gül devşirmege ‘uryân

Girüp bir nice Hindû beççeler bûstâna İbrâhîm

 

Yıkıpdur sarsar-ı derd-i gamuñ dil Ka‘besin lutf it

‘İmâret eyle yâb yâb kalmasun vîrâne İbrâhîm

 

Ruhuñda hâl-i ‘anber-bâruñ üzre ham-be-ham kâkül

Dil ü cân murgınuñ saydına dâm ü dâne İbrâhîm

 

Bu Vâkıf zemzem-i la‘l-i lebüñe teşnedür gâyet

Kerem kıl yok dime bâ‘is olursın kana İbrâhîm

                        (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 37b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
3HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
9HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
15HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle