VASFÎ

(d. ?/? - ö. 1871-72’de hayatta/1288)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih kıt‘aları bulunmaktadır. Bu kıt‘alar Trabzonlu Duhancı-zâde Hacı Hasan Ağa (ö. 1262/1846), Hacı Lutfullah Efendi’nin eşi Ulüvve Hanım (ö. 1273/1856), Hâfız Tevfîk Efendi (ö. 1282/1865-1866), Hacı Emîn Efendi (ö. 1288/1871-1872), Hüssam-zâde Ahmed Ağa (ö. 1288/1871-1872) ve Murâd Hân-zâde Cân Murâd Bey (ö. ?)’e aittir. Bu kıt‘alardaki tarihlerden 19. yüzyılda Trabzon’da yaşadığı ve 1288/1871-1872 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Mezar kitabeleri dışında Trabzonlu şair Malkoç-zâde Hacı Mehmed Efendi’nin bir gazelini tanzir etmiştir. Gerek naziresinden gerek tarih manzumelerinden klasik şiirin klişe ve mecazlarına hâkim olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Vasfî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 503.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hatt-ı ruhsâr-ı dilârâmızı her an okuruz

Sâf mir’ât-ı diliz sûre-i Rahmân okuruz

Bir alay câhil ü nâdâna kıyâs etme bizi

Mekteb-i ‘aşkda biz ders-i gülistân okuruz

Olma merdûd-ı Hudâ benliğe secde etme

Ehl-i inkâr olana la‘net-i Mervân okuruz

Dergeh-i pîr-i harâbâta gir ehl-i kerem ol

Kuru da‘vâyı bırak âdeme erkân okuruz

Sâye-i Hazret-i Üstâdda her vechile biz

Vasfiyâ Fehmî gibi şâ‘ire meydân okuruz

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 114.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Eyüboğlu, İsmet Zekid. 1925 - ö. 12 Kasım 2003Doğum YeriGörüntüle
2Hüseyin Haydard. 10 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Özben, Raifd. 1 Ocak 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Eyüboğlu, İsmet Zekid. 1925 - ö. 12 Kasım 2003Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Haydard. 10 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Özben, Raifd. 1 Ocak 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Eyüboğlu, İsmet Zekid. 1925 - ö. 12 Kasım 2003Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Haydard. 10 Ocak 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Özben, Raifd. 1 Ocak 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Eyüboğlu, İsmet Zekid. 1925 - ö. 12 Kasım 2003Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hüseyin Haydard. 10 Ocak 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Özben, Raifd. 1 Ocak 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Eyüboğlu, İsmet Zekid. 1925 - ö. 12 Kasım 2003Madde AdıGörüntüle
14Hüseyin Haydard. 10 Ocak 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Özben, Raifd. 1 Ocak 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle