VASFÎ

(d. ?/? - ö. 1288/1871-72’de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih kıt‘aları bulunmaktadır. Bu kıt‘alar Trabzonlu Duhancı-zâde Hacı Hasan Ağa (ö. 1262/1846), Hacı Lutfullah Efendi’nin eşi Ulüvve Hanım (ö. 1273/1856), Hâfız Tevfîk Efendi (ö. 1282/1865-1866), Hacı Emîn Efendi (ö. 1288/1871-1872), Hüssam-zâde Ahmed Ağa (ö. 1288/1871-1872) ve Murâd Hân-zâde Cân Murâd Bey (ö. ?)’e aittir. Bu kıt‘alardaki tarihlerden 19. yüzyılda Trabzon’da yaşadığı ve 1288/1871-1872 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Mezar kitabeleri dışında Trabzonlu şair Malkoç-zâde Hacı Mehmed Efendi’nin bir gazelini tanzir etmiştir. Gerek naziresinden gerek tarih manzumelerinden klasik şiirin klişe ve mecazlarına hâkim olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Vasfî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 503.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hatt-ı ruhsâr-ı dilârâmızı her an okuruz

Sâf mir’ât-ı diliz sûre-i Rahmân okuruz

Bir alay câhil ü nâdâna kıyâs etme bizi

Mekteb-i ‘aşkda biz ders-i gülistân okuruz

Olma merdûd-ı Hudâ benliğe secde etme

Ehl-i inkâr olana la‘net-i Mervân okuruz

Dergeh-i pîr-i harâbâta gir ehl-i kerem ol

Kuru da‘vâyı bırak âdeme erkân okuruz

Sâye-i Hazret-i Üstâdda her vechile biz

Vasfiyâ Fehmî gibi şâ‘ire meydân okuruz

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 114.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Doğum YeriGörüntüle
2Şadan Karadenizd. 1 Mart 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA TANRIVERDİd. 1939 - ö. 2012Doğum YeriGörüntüle
4BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Doğum YılıGörüntüle
5Şadan Karadenizd. 1 Mart 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA TANRIVERDİd. 1939 - ö. 2012Doğum YılıGörüntüle
7BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Ölüm YılıGörüntüle
8Şadan Karadenizd. 1 Mart 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFA TANRIVERDİd. 1939 - ö. 2012Ölüm YılıGörüntüle
10BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Şadan Karadenizd. 1 Mart 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUSTAFA TANRIVERDİd. 1939 - ö. 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Madde AdıGörüntüle
14Şadan Karadenizd. 1 Mart 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MUSTAFA TANRIVERDİd. 1939 - ö. 2012Madde AdıGörüntüle