VÂSIF, Ahmed Vâsıf Efendi

(d. 1738-39/1151 - ö. 1807/1221)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed Vâsıf'tır. Aslen Bağdad'lıdır. Van, Kars ve Halep taraflarında uzun süre kaldıktan sonra İstanbul'a gelerek bazı vezirlerin kâtipliğinde bulundu. Hâcegân rütbesini elde ederek Âmedî Odası hulefası sınıfına, Mevkufat Kalemi hâceliğine, küçük ruznamçe hizmetine, bir aralık metruk kalyonlar kâtipliğine, Anadolu muhasebeciliğine, 1200/1785-86 yılında metruk başmuhasebe hâceligine ve bir kaç kez tekrar Anadolu muhasebeciliğine, büyük ruznamçecilige, tevkii divan-ı hümayun memuriyetine ve sonra tekrar ruznamçeciliğe atandı. 1221 sonlarında (1807) mide ağrısından öldü. Fatin'deki "70 yaşına ulaşmıştı" bilgisinden hareketle 1151/1738-39 yılında doğduğu anlaşılmaktadır. Valide Sultan Mektebi haziresinde gömülüdür.

Fatin tezkeresinde (1271:431) güzel bir tarih düşürdüğü belirtilen şairin gazelleri kaybolmuş ve başka bir eserine ulaşılamamıştır. Elde yalnızca vakanüvislik görevinden ayrıldığında kaleme aldığı bir manzume bulunmaktadır. 

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 431-432.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Rûz u şeb çekdigim meşakkatler

Gayra oldu netîce-bahş-ı merâm 

Nahl-i irfânı gars eden ben idim

Sâha-i dehrde nice eyyâm

Vakti geldikde bâr virdükde

Kıldı agyârı hayf şîrîn-kâm 

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 431.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Doğum YeriGörüntüle
2NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Doğum YeriGörüntüle
3SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Doğum YeriGörüntüle
4ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Doğum YılıGörüntüle
5NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Doğum YılıGörüntüle
6SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Doğum YılıGörüntüle
7ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Ölüm YılıGörüntüle
8NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Ölüm YılıGörüntüle
9SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Ölüm YılıGörüntüle
10ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35MeslekGörüntüle
11NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83MeslekGörüntüle
12SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08MeslekGörüntüle
13ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALÎ, Nattâ'zâde Seyyid Alî Efendid. ? - ö. 1534/35Madde AdıGörüntüle
17NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Madde AdıGörüntüle
18SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Madde AdıGörüntüle