VÂSIF, Mehmed Vâsıf Efendi, Bursalı

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. On dokuzuncu yüzyıl şairlerindendir. Asıl adı Mehmed Vâsıf Efendi'dir. Şiirlerinde Vâsıf mahlasını kullandı. Kitabet konusunda kabiliyetli olduğundan Bursa Mu'accelât Nezâreti'nde kâtip olarak görev yaptı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte (1271/1855) hayattadır (Fatîn 1271: 433). Sicill-i Osmânî'de de Sultan Abdülazîz'in saltanatının (1861-1876) başlarında vefat ettiği bildirilmektedir (Mehmed Süreyya 1311: 601) ki bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Vâsıf'ın şiirleri hakkında bir değerlendirme yapmayan Fatîn, bir gazelini örnek olarak almıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Reh-i aşka gidenler başına derd ü belâ almış

Bu yolda ser verenler yârını bâd u hevâ almış

Delinmiş göz göz olmuş tîr-i müjgânıyla ten gûyâ

Açılmış hâne-i deycûra revzen rûşenâ olmuş

Dökülmüş rûyuna gîsûları baş gösterip her sû

Gidilmez şehr-i hüsne şimdi anı ejdehâ almış

Olur mı bikr-i neş'e hîç zâ'il bezm-i âlemde

Demiyle pîr-i meyden duht-i rez pek çok du'â almış

Demiş nabzım tutup dil-hastesine ol tabîb-i nâz

Sıcağım geçmiş ammâ Vâsıf'ım berd-i cefâ almış

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 433.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Doğum YeriGörüntüle
3ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
6ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
9ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660MeslekGörüntüle
11RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905MeslekGörüntüle
12ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Madde AdıGörüntüle
18ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle