VÂSIF, Mehmed Vâsıf Efendi, Bursalı

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. On dokuzuncu yüzyıl şairlerindendir. Asıl adı Mehmed Vâsıf Efendi'dir. Şiirlerinde Vâsıf mahlasını kullandı. Kitabet konusunda kabiliyetli olduğundan Bursa Mu'accelât Nezâreti'nde kâtip olarak görev yaptı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte (1271/1855) hayattadır (Fatîn 1271: 433). Sicill-i Osmânî'de de Sultan Abdülazîz'in saltanatının (1861-1876) başlarında vefat ettiği bildirilmektedir (Mehmed Süreyya 1311: 601) ki bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Vâsıf'ın şiirleri hakkında bir değerlendirme yapmayan Fatîn, bir gazelini örnek olarak almıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Reh-i aşka gidenler başına derd ü belâ almış

Bu yolda ser verenler yârını bâd u hevâ almış

Delinmiş göz göz olmuş tîr-i müjgânıyla ten gûyâ

Açılmış hâne-i deycûra revzen rûşenâ olmuş

Dökülmüş rûyuna gîsûları baş gösterip her sû

Gidilmez şehr-i hüsne şimdi anı ejdehâ almış

Olur mı bikr-i neş'e hîç zâ'il bezm-i âlemde

Demiyle pîr-i meyden duht-i rez pek çok du'â almış

Demiş nabzım tutup dil-hastesine ol tabîb-i nâz

Sıcağım geçmiş ammâ Vâsıf'ım berd-i cefâ almış

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 433.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÜKRÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Doğum YeriGörüntüle
3CİNÂNÎ-İ SÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÜKRÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Doğum YılıGörüntüle
6CİNÂNÎ-İ SÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞÜKRÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Ölüm YılıGörüntüle
9CİNÂNÎ-İ SÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÜKRÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486MeslekGörüntüle
12CİNÂNÎ-İ SÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞÜKRÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CİNÂNÎ-İ SÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÜKRÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Madde AdıGörüntüle
18CİNÂNÎ-İ SÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle