VÂSIK, İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. 1754/55/1168)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan şairin asıl adı İbrahim’dir. Şiirlerinde mahlas olarak Vâsık’ı kullandı. Molla Aşkî Camii imamı Yusuf Efendi’nin oğlu, meşhur hattatlardan Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin ise kardeşidir. Eğrikapı’da Yatağan camiinde imamlık yaptı. 1168/1754-77 yılında Hicaz’a gitti. Buradan dönüşünde Antakya’da öldü ve buraya defnedildi. 

Üç dilde de şiirler yazan (Müstakîm-zâde 1928: 639), Vâsık’ın herhangi bir eserinin varlığı hakkında kaynaklarda bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C.5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1654.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yayınları, e-kitap, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi 15.10.2013]. 426.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 4520.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 638-39.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası. 4651.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Sen olduñ mebde-i mecmû-ı ‘âlem yâ Resûla'llâh

Ki sensin bâ’is-i îcâd-ı ‘âlem yâ Resûla'llah

Recây-ı mağfiretle yüz sürüp geldim bu dergâha

Siyeh-rû Vâsık-ı âşûfte-hâlim yâ Resûla'llâh

(Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB Yay. e-kitap, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi 05.11.2013]. 426.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Güntekin, Reşat Nurid. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Doğum YeriGörüntüle
2MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Doğum YeriGörüntüle
3AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Doğum YeriGörüntüle
4Güntekin, Reşat Nurid. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Doğum YılıGörüntüle
5MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Doğum YılıGörüntüle
6AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Doğum YılıGörüntüle
7Güntekin, Reşat Nurid. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Ölüm YılıGörüntüle
8MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Ölüm YılıGörüntüle
9AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Ölüm YılıGörüntüle
10Güntekin, Reşat Nurid. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956MeslekGörüntüle
11MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
12AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35MeslekGörüntüle
13Güntekin, Reşat Nurid. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Güntekin, Reşat Nurid. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Madde AdıGörüntüle
17MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
18AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Madde AdıGörüntüle