VÂSIK, İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. 1754/55/1168)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan şairin asıl adı İbrahim’dir. Şiirlerinde mahlas olarak Vâsık’ı kullandı. Molla Aşkî Camii imamı Yusuf Efendi’nin oğlu, meşhur hattatlardan Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin ise kardeşidir. Eğrikapı’da Yatağan camiinde imamlık yaptı. 1168/1754-77 yılında Hicaz’a gitti. Buradan dönüşünde Antakya’da öldü ve buraya defnedildi. 

Üç dilde de şiirler yazan (Müstakîm-zâde 1928: 639), Vâsık’ın herhangi bir eserinin varlığı hakkında kaynaklarda bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C.5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1654.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yayınları, e-kitap, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi 15.10.2013]. 426.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 4520.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 638-39.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası. 4651.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.11.2013
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sen olduñ mebde-i mecmû-ı ‘âlem yâ Resûla'llâh

Ki sensin bâ’is-i îcâd-ı ‘âlem yâ Resûla'llah

Recây-ı mağfiretle yüz sürüp geldim bu dergâha

Siyeh-rû Vâsık-ı âşûfte-hâlim yâ Resûla'llâh

(Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB Yay. e-kitap, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi 05.11.2013]. 426.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sa‘dî Çelebi, Hâfız-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1693Doğum YeriGörüntüle
2FENNÎ, Hacı Mustafad. ? - ö. 1745-46Doğum YeriGörüntüle
3Mücap Ofluoğlud. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Doğum YeriGörüntüle
4Sa‘dî Çelebi, Hâfız-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
5FENNÎ, Hacı Mustafad. ? - ö. 1745-46Doğum YılıGörüntüle
6Mücap Ofluoğlud. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Doğum YılıGörüntüle
7Sa‘dî Çelebi, Hâfız-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1693Ölüm YılıGörüntüle
8FENNÎ, Hacı Mustafad. ? - ö. 1745-46Ölüm YılıGörüntüle
9Mücap Ofluoğlud. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Ölüm YılıGörüntüle
10Sa‘dî Çelebi, Hâfız-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1693MeslekGörüntüle
11FENNÎ, Hacı Mustafad. ? - ö. 1745-46MeslekGörüntüle
12Mücap Ofluoğlud. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012MeslekGörüntüle
13Sa‘dî Çelebi, Hâfız-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1693Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FENNÎ, Hacı Mustafad. ? - ö. 1745-46Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mücap Ofluoğlud. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sa‘dî Çelebi, Hâfız-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1693Madde AdıGörüntüle
17FENNÎ, Hacı Mustafad. ? - ö. 1745-46Madde AdıGörüntüle
18Mücap Ofluoğlud. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Madde AdıGörüntüle