VECDÎ /KİRÂMÎ, Hâkzâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tireli'dir. Hâk-zâde olarak tanındı. Asıl adı Abdülkerim'dir. Danişmend idi. Farsça ve Türkçe divanları incelemeye meraklı idi. Gençliğinde Vecdî mahlasını kullandı, daha sonra mahlasını Kirâmî olarak değiştirdi. 

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Vasf-ı ruhsârunda gül mecmua-ı zer-kârdur

Leblerün medhinde her bir gonce bir tomârdur

 

***

 

Seg-i kûyuna sifâli içün olaydı me’mūr

Üstühân-ı serüni kâse ideydi fagfûr

 

***

 

Şöyle gâlibdür dilâ zafi bu cism-i lâgârun

Üstine düşseydi mahv olmaz hayâl-i sagârun

 

***

 

Aldı gönlün gülşen-i hüsnün gül-i ranâları

Kime feryâd eylesünler bülbül-i şeydâları

 

***

 

Kondı bir serv-i ser-efrâze gönül şeh-bâzı

Görünüz nice bülend eyledi ol pervâzı

 

***

Cân çekişme eger ol hûnî seni kılsa helâk

Yâre bir câne nedür çık bu kadar arbedeler

 

***

 

Vecdiyâ şol denlü gâlibdür tenümde za'f kim

Üstüme bir peşşe konsa sanurum bil duman

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 575.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AYŞÎ/ÎŞÎ Îsâ Efendi/Hacı Himmetzâded. 1572-73 - ö. Nisan-Mayıs 1651Doğum YeriGörüntüle
2ARŞÎ, Arşî Deded. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Doğum YeriGörüntüle
4ARŞÎ, Arşî Deded. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
5HÂLÎ, Hâlî Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
6MÜBÎNÎ/MÜNÎBÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
7AHSENÎ, Mümin Paşad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8GEDÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9MÜNŞÎ/MEHMED, Mehmed Münşî Efendid. ? - ö. 1591-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10NÂŞİD, Mehmedd. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle
11MESTÎ/AHMED, Mestçizâde Ahmed Efendid. ? - ö. 5 Nisan 1761Madde AdıGörüntüle
12HAYÂLÎ, Dervîş Hayâlî, Çelebi-zâde Dervîş Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle