VECDÎ /KİRÂMÎ, Hâkzâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tireli'dir. Hâkzâde denmekle tanındı. Asıl adı Abdülkerim'dir. Danişmend idi. Farsça ve Türkçe divanları incelemeye meraklı idi. Gençliğinde Vecdî mahlasını kullandı. Daha sonra mahlasını Kirâmî olarak değiştirdi. 

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Vasf-ı ruhsârunda gül mecmua-ı zer-kârdur

Leblerün medhinde her bir gonce bir tomârdur

***

Seg-i kûyuna sifâli içün olaydı me’mūr

Üstühân-ı serüni kâse ideydi fagfûr

***

Şöyle gâlibdür dilâ zafi bu cism-i lâgârun

Üstine düşseydi mahv olmaz hayâl-i sagârun

***

Aldı gönlün gülşen-i hüsnün gül-i ranâları

Kime feryâd eylesünler bülbül-i şeydâları

***

Kondı bir serv-i ser-efrâze gönül şeh-bâzı

Görünüz nice bülend eyledi ol pervâzı

***

Cân çekişme eger ol hûnî seni kılsa helâk

Yâre bir câne nedür çık bu kadar arbedeler

***

Vecdiyâ şol denlü gâlibdür tenümde za'f kim

Üstüme bir peşşe konsa sanurum bil duman

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 575.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ARŞÎ, Arşî Deded. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
2REŞÎK, Reşîk Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SİYÂHÎ, Siyâhî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RUSÛHÎ, Süleymand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
5MÜBÎNÎ/MÜNÎBÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
6SÂNİÎ /SUNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
7FİRÂKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8DAKÎKÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9VUSÛLÎ, Küçük Bâli Paşazâded. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Madde AdıGörüntüle
11EDÂ, Sultan Hand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12ZİHNÎ, Çermiklid. ? - ö. 1863 ds.Madde AdıGörüntüle