VEFÂYÎ, Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Dede

(d. 1471-72/876 - ö. 1583-84/991)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

876/1471-72 yılında Halep’te doğdu (Zorlu 2003: 247). Asıl adı Ebû Bekir’dir. Daha çok Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Dede olarak tanındı. Tacü’l-Ârifîn Şeyh Muhammed Ebu’l-Vefâ-yı Bağdadî’nin neslindendir. Sultan Divânî Semâ’î Mehmed Efendi tarafından yetiştirildi. Mehmed Efendi’nin halifesi oldu. Halep Mevlevihane’sinde şeyh iken 991/1583-84 yılında 115 yaşında vefat etti (Zorlu 2003: 275). “Yâ Şems-i şerîf” ifadesi vefatına düşürülen tarihtir. Mezarı Halep’tedir. Kaynaklara göre (Genç 2000: 516; Hafızoğlu 2010: 328) Arap ve İran kaynaklarında kerametleri yazılıdır. Arapça ve Farsça şiirler yazmıştır.

Eserleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Esrar Dede (Genç 2000: 516)’de Arapça ve Farsça birer manzumesi yer almaktadır.

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 516-517.

Hafızoğlu, Tahir (hzl.) (2010). Ali Enver Bey Mevlevî Şâirler (Sema’hâne-i Edeb). İstanbul: İnsan Yayınları. 328.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 526.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Vefâyî Ebubekir Dede”. İstanbul: Dergâh Yay. 523.

Zorlu, Cem (hzl.) (2003). Sahîh Ahmed Dede Mevlevîlerin Tarihi (Mecmûatü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye). İstanbul: İnsan Yayınları. 246, 275.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
2HACI HOCAd. 1849? - ö. Temmuz 1939Doğum YeriGörüntüle
3LATİFÎ, Latîfî-i Hanende, Haleplid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
5HACI HOCAd. 1849? - ö. Temmuz 1939Doğum YılıGörüntüle
6LATİFÎ, Latîfî-i Hanende, Haleplid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
8HACI HOCAd. 1849? - ö. Temmuz 1939Ölüm YılıGörüntüle
9LATİFÎ, Latîfî-i Hanende, Haleplid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
11HACI HOCAd. 1849? - ö. Temmuz 1939MeslekGörüntüle
12LATİFÎ, Latîfî-i Hanende, Haleplid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HACI HOCAd. 1849? - ö. Temmuz 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LATİFÎ, Latîfî-i Hanende, Haleplid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
17HACI HOCAd. 1849? - ö. Temmuz 1939Madde AdıGörüntüle
18LATİFÎ, Latîfî-i Hanende, Haleplid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle