VEFÂYÎ, Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Dede

(d. 1471-72/876 - ö. 1583-84/991)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

876/1471-72 yılında Halep’te doğdu (Zorlu 2003: 247). Asıl adı Ebû Bekir’dir. Daha çok Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Dede olarak tanındı. Tacü’l-Ârifîn Şeyh Muhammed Ebu’l-Vefâ-yı Bağdadî’nin neslindendir. Sultan Divânî Semâ’î Mehmed Efendi tarafından yetiştirildi. Mehmed Efendi’nin halifesi oldu. Halep Mevlevihane’sinde şeyh iken 991/1583-84 yılında 115 yaşında vefat etti (Zorlu 2003: 275). “Yâ Şems-i şerîf” ifadesi vefatına düşürülen tarihtir. Mezarı Halep’tedir. Kaynaklara göre (Genç 2000: 516; Hafızoğlu 2010: 328) Arap ve İran kaynaklarında kerametleri yazılıdır. Arapça ve Farsça şiirler yazmıştır.

Eserleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Esrar Dede (Genç 2000: 516)’de Arapça ve Farsça birer manzumesi yer almaktadır.

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 516-517.

Hafızoğlu, Tahir (hzl.) (2010). Ali Enver Bey Mevlevî Şâirler (Sema’hâne-i Edeb). İstanbul: İnsan Yayınları. 328.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 526.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Vefâyî Ebubekir Dede”. İstanbul: Dergâh Yay. 523.

Zorlu, Cem (hzl.) (2003). Sahîh Ahmed Dede Mevlevîlerin Tarihi (Mecmûatü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye). İstanbul: İnsan Yayınları. 246, 275.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Doğum YeriGörüntüle
2ÎDÎ, Bayramd. ? - ö. 1689-90Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Doğum YeriGörüntüle
4Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Doğum YılıGörüntüle
5ÎDÎ, Bayramd. ? - ö. 1689-90Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
7Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Ölüm YılıGörüntüle
8ÎDÎ, Bayramd. ? - ö. 1689-90Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
10Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942MeslekGörüntüle
11ÎDÎ, Bayramd. ? - ö. 1689-90MeslekGörüntüle
12MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919MeslekGörüntüle
13Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÎDÎ, Bayramd. ? - ö. 1689-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942Madde AdıGörüntüle
17ÎDÎ, Bayramd. ? - ö. 1689-90Madde AdıGörüntüle
18MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle