VEHBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Hayatına dair bilgi bulunmayan Vehbî’nin sadece son devir Kayseri divan şairlerinden olduğu bilinmektedir. Şairin Emîn, Sâid ve Remzî (Ahmed Remzî Akyürek Dede) ile birbirlerine nazireler, tahmisler ve birbirleriyle müşterek şiirler yazdıklarından bir şiir ortamı oluşturdukları anlaşılmaktadır. Vehbî’nin arkadaş oldukları şairlere nazaran 19. yüzyılda yaşadığı, belki 20. yüzyılın başlarını da idrak ettiği söylenebilir.

Kaynakça

Güven, Ahmet Emin (1993). Kayseri Yakın Tarihinden Kültürel Araştırmalar II- Müftizâde Mehmed Sa’id Efendi. Ankara: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Verd-i ter şermende-i reng-i izârındır senin

Lâleler sahn-ı çemende dâğdârındır senin

Mest-i nâzım mihr ü meh iki kadehdir bezmine

Nüh felek sergeşte-i renc-i humârındır senin

Mû-be-mû âbisten-i âşûb olan gîsû-yı şeb

Sâye-i zülf-i siyâh-ı müşg-bârındır senin

Zulmet-i hatt-ı siyeh kılmış ihâtâ sû-be-sû

Âb-ı hayvân işte la’l-i hoş-güvârındır senin

Aks-i rûyın düşmesin mir’âta bilmez kadrini

Dîde-i hayrâniyân âyînedârındır senin

Her şeb ey hurşîd-tal’at dîde-i hasret-keşân

Subha dek encüm-şumâr-ı intizârındır senin

Kangı bülbüldür dimişsin böyle feryâd eyleyen

Gül-izârım Vehbi-i nâlân u zârındır senin

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 197-198.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Leyla Şahind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CEDÎDİ, İslâmoğlı Süleymân Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Leyla Şahind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5CEDÎDİ, İslâmoğlı Süleymân Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Leyla Şahind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8CEDÎDİ, İslâmoğlı Süleymân Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Leyla Şahind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CEDÎDİ, İslâmoğlı Süleymân Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Leyla Şahind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14CEDÎDİ, İslâmoğlı Süleymân Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15TEMELİ, Seyit Ali Bayrakd. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle