VEHBÎ, Abdullah Vehbî, Dalkabak-zâde

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğdu. Yaptığı görevlerin tarihlerinden anlaşıldığı kadarıyla 19. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Abdullah'tır, şiirlerinde Vehbî mahlasını kullandı. Dalkabak-zâde Mehmed Ağa'nın oğludur. 1284/1867 senesinde merkez mutasarrıflığı evrak kitabetinde istihdam olunmuş, sonra Dîvân-ı Temyîz ikinci kâtipliğine geçmiştir. 1293/1876 yılında kendi rıza ve talebiyle pederi yerine Behremaki nahiyesi müdürlüğüne tayin olunmuş fakat altı ay kadar sonra bu görevinden ayrılarak evine çekilmiş, başka da resmi görev almamıştır.

Hakkındaki tek kaynak olan Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid'de Vehbî'nin gayet süratli ve güzel yazı yazdığı, buna rağmen içki ve işret ile ayrıca yalan söylemekle ve yalanı alışkanlık hâline getirmekle meşhur olduğu, son görevinden de bu görevin açıktan açığa içki ve işrete müsait olmadığından dolayı ayrıldığı belirtilmekte ve bir beyti eserlerine örnek olarak verilmektedir (Güner vd. 2003: 62).

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

İstedim bâde cevâb eyledi ol âfet-i cân

Al bu kibrîti dedi sen bu gice derdine yan

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası. 62.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Doğum YeriGörüntüle
2İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Doğum YeriGörüntüle
3VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Doğum YeriGörüntüle
4ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Doğum YılıGörüntüle
5İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Doğum YılıGörüntüle
6VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Doğum YılıGörüntüle
7ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Ölüm YılıGörüntüle
8İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Ölüm YılıGörüntüle
9VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Ölüm YılıGörüntüle
10ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76MeslekGörüntüle
11İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857MeslekGörüntüle
12VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657MeslekGörüntüle
13ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Madde AdıGörüntüle
17İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Madde AdıGörüntüle
18VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Madde AdıGörüntüle