VEHBÎ, Sâlih Vehbî Efendi

(d. ?/? - ö. 1828/1244)
divan şairi ve musikişinas
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Sâlih Vehbî Efendi’dir. İstanbul’da doğdu. Vidin valisi Ağa Hüseyin Paşa’nın hazine kâtipliğini yaptı. 1244/1828 yılında vefat etti. Misori’de medfundur.

Musikide ve neyzenlikte şöhret kazandı. Şiirleri birkaç gazelden ibarettir.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.01.2015]

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli, Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 16.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-Tamâm

Biz andelîbiz istemeyiz yüce hâneyi

Gülşende câna hoş tutarız âşiyâneyi

Yokdur nevâ-yı sâza bizim ihtiyâcımız

Her dem bu bâğda gûş ideriz hoş terâneyi

Vehbî kenâr-ı defter u dîvâna kayd idüp

Hıfz it güzelce bu gazel-i âşıkâneyi

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.01.2015]. 438.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Doğum YeriGörüntüle
2Es, Hikmet Feridund. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Doğum YeriGörüntüle
3SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Doğum YeriGörüntüle
4BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Doğum YılıGörüntüle
5Es, Hikmet Feridund. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Doğum YılıGörüntüle
6SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Doğum YılıGörüntüle
7BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Ölüm YılıGörüntüle
8Es, Hikmet Feridund. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Ölüm YılıGörüntüle
9SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Ölüm YılıGörüntüle
10BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660MeslekGörüntüle
11Es, Hikmet Feridund. 1909 - ö. 6 Haziran 1992MeslekGörüntüle
12SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.MeslekGörüntüle
13BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Es, Hikmet Feridund. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHÂYÎ, Küfrî, Hasan Çelebid. ? - ö. 1660Madde AdıGörüntüle
17Es, Hikmet Feridund. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Madde AdıGörüntüle
18SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Madde AdıGörüntüle