VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1902/1320)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Vehbî Hamîd Efendi'dir. Adapazarlı âlimlerden Mehmed Hilmî Efendi'nin oğludur. Gümülcineli Hoca'nın derslerine devam ederek icazet aldı. Gazetelerde yazılar yazmaya başladı. Sonra Yemen'e gitti. İlk önemli yazıları Yemen Gazetesi'nde çıktı. Yemen Gazetesi'ndeki değerli yazılarıyla kendisini ispat ettiği bildirilmektedir. Sonra İstanbul'a gelerek İstanbul'da Tarîk ve Cerîde-i Bahriye gazetelerinin başyazarlığını yaptı. Medrese-i Fünûn adında Türkçe-Arapça bir dergi çıkardı. Son görevi olarak Meclis-i Nâfi'a başkâtipliğinde bulundu. 1320/1902 senesinde kalp sektesinden İstanbul'da vefat etti. Rumeli Hisarı'ndaki Kayalar mezarlığına defnedildi.

Bilinen tek eseri biyografya ve bibliyografya türündeki Meşâhir-i İslâm'dır. Bu eser 4 cilt olarak 1614 sayfa hâlinde 1301'de İstanbul'da basılmıştır. Bursalı Mehmed Tahir'e göre (1333: 485) vefatında Ma'lûmât gazetesinde yayımlanan tercüme-i hâlinde iki ciltlik Yemen Tarihi adlı bir eseri olduğu da belirtilmekle beraber bu esere rastlanmamıştır.

Bursalı Mehmed Tâhir'e göre "kavâ'id-i edebiyyeye vâkıf bir münşî idi. Tarz-ı tahrîri biraz mustalahâne olmakla berâber metîn idi." (1333: 485).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULUSî, Cerrah Kasım Paşazâde Zâhid Ahmed Hulûsî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Arseven, Celal Esatd. 1875 - ö. 13 Kasım 1971Doğum YeriGörüntüle
3M. Kutlukhan Perkerd. 02 Kasım 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HULUSî, Cerrah Kasım Paşazâde Zâhid Ahmed Hulûsî Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Arseven, Celal Esatd. 1875 - ö. 13 Kasım 1971Doğum YılıGörüntüle
6M. Kutlukhan Perkerd. 02 Kasım 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HULUSî, Cerrah Kasım Paşazâde Zâhid Ahmed Hulûsî Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Arseven, Celal Esatd. 1875 - ö. 13 Kasım 1971Ölüm YılıGörüntüle
9M. Kutlukhan Perkerd. 02 Kasım 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HULUSî, Cerrah Kasım Paşazâde Zâhid Ahmed Hulûsî Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Arseven, Celal Esatd. 1875 - ö. 13 Kasım 1971MeslekGörüntüle
12M. Kutlukhan Perkerd. 02 Kasım 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HULUSî, Cerrah Kasım Paşazâde Zâhid Ahmed Hulûsî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Arseven, Celal Esatd. 1875 - ö. 13 Kasım 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15M. Kutlukhan Perkerd. 02 Kasım 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HULUSî, Cerrah Kasım Paşazâde Zâhid Ahmed Hulûsî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Arseven, Celal Esatd. 1875 - ö. 13 Kasım 1971Madde AdıGörüntüle
18M. Kutlukhan Perkerd. 02 Kasım 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle