VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1320/1902)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Vehbî Hamîd Efendi'dir. Adapazarlı âlimlerden Mehmed Hilmî Efendi'nin oğludur. Gümülcineli Hoca'nın derslerine devam ederek icazet aldı. Gazetelerde yazılar yazmaya başladı. Sonra Yemen'e gitti. İlk önemli yazıları Yemen Gazetesi'nde çıktı. Yemen Gazetesi'ndeki değerli yazılarıyla kendisini ispat ettiği bildirilmektedir. Sonra İstanbul'a gelerek İstanbul'da Tarîk ve Cerîde-i Bahriye gazetelerinin başyazarlığını yaptı. Medrese-i Fünûn adında Türkçe-Arapça bir dergi çıkardı. Son görevi olarak Meclis-i Nâfi'a başkâtipliğinde bulundu. 1320/1902 senesinde kalp sektesinden İstanbul'da vefat etti. Rumeli Hisarı'ndaki Kayalar mezarlığına defnedildi.

Bilinen tek eseri biyografya ve bibliyografya türündeki Meşâhir-i İslâm'dır. Bu eser 4 cilt olarak 1614 sayfa hâlinde 1301'de İstanbul'da basılmıştır. Bursalı Mehmed Tahir'e göre (1333: 485) vefatında Ma'lûmât gazetesinde yayımlanan tercüme-i hâlinde iki ciltlik Yemen Tarihi adlı bir eseri olduğu da belirtilmekle beraber bu esere rastlanmamıştır.

Bursalı Mehmed Tâhir'e göre "kavâ'id-i edebiyyeye vâkıf bir münşî idi. Tarz-ı tahrîri biraz mustalahâne olmakla berâber metîn idi." (1333: 485).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YeriGörüntüle
2Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Doğum YeriGörüntüle
3DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YılıGörüntüle
5Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Doğum YılıGörüntüle
6DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Ölüm YılıGörüntüle
8Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Ölüm YılıGörüntüle
9DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766MeslekGörüntüle
11Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964MeslekGörüntüle
12DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983MeslekGörüntüle
13HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle
17Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Madde AdıGörüntüle
18DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983Madde AdıGörüntüle