VEZNî, Seyyid Murtazâ Çelebi

(d. ?/? - ö. 1080/1669-70)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Veznî'nin asıl adı Seyyid Murtazâ Çelebi'dir. İstanbullu olan şair, 1080/1669-70'de vefat etmiştir. Sicill-i Osmânî'nin şairin adını Mustafa Çelebi diye yazması ve vefat tarihini 1082/1671-72 olarak göstermesi yanlıştır (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: IV/607). Şeyhî Mehmed Efendi, Veznî'nin 1090 sonları/1680'de vefat ettiğini yazmaktadır (Özcan 1989: 3/717).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniyye ve Zeyilleri. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

'Âlemün ey dil vefâsız nev-civânın neylerüz

'Ârife bir gül yiter yâ gülsitânın neylerüz

 

Kûyını seyr eyledük hem-sâye olduk kaddine

Servine çünkim irişdük bûstânın neylerüz

 

Gamzesin seyr eyleyüp dil-besteyüz ebrûsına

Ol şeh-i hüsnün dahı tîr ü kemânın neylerüz

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 1163)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HANÎF, İbrahim Hanîf Beyd. ? - ö. Aralık 1775Doğum YeriGörüntüle
2SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Doğum YeriGörüntüle
3EMÎRÎ, Emîr Seyyid Mehmed Bey, Hâşim-zâded. ? - ö. 1580Doğum YeriGörüntüle
4HANÎF, İbrahim Hanîf Beyd. ? - ö. Aralık 1775Doğum YılıGörüntüle
5SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Doğum YılıGörüntüle
6EMÎRÎ, Emîr Seyyid Mehmed Bey, Hâşim-zâded. ? - ö. 1580Doğum YılıGörüntüle
7HANÎF, İbrahim Hanîf Beyd. ? - ö. Aralık 1775Ölüm YılıGörüntüle
8SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎRÎ, Emîr Seyyid Mehmed Bey, Hâşim-zâded. ? - ö. 1580Ölüm YılıGörüntüle
10HANÎF, İbrahim Hanîf Beyd. ? - ö. Aralık 1775Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EMÎRÎ, Emîr Seyyid Mehmed Bey, Hâşim-zâded. ? - ö. 1580Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HANÎF, İbrahim Hanîf Beyd. ? - ö. Aralık 1775Madde AdıGörüntüle
14SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Madde AdıGörüntüle
15EMÎRÎ, Emîr Seyyid Mehmed Bey, Hâşim-zâded. ? - ö. 1580Madde AdıGörüntüle