VİSALÎ, Bekir Sıdkı Halıcıoğlu

(d. 1881 / ö. 22.01.1962)
şair
(Divan-Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Bekir Sıdkı Halıcıoğlu olan şair 1881'de Manisa'nın Kula ilçesinde doğmuştur. İzmir'deki son dönem Uşşaki şeyhlerindendir. Yüksek tahsil yapmak üzere İstanbul'a gitmiştir. Fatih Medresesinde öğrenim görmüş, diplomasını almıştır. Çevresinde Bekir Hoca diye anılmıştır. Gönlü, çocukluğundan beri ilgi duyduğu tasavvuf alanındadır. Şair tasavvuf ahlakını yaşayan biridir; takva sahibidir. Bir ara kadılık yaptıysa da devletten maaş almak yerine geçimini ticaretle sağlamıştır (www.mehmetdemirci.org).

İzmir Hisar Camisinde Abdurrahman Sami Efendi’nin vaazını dinledikten sonra ona intisap etmiş, kısa sürede Uşşaki sülukünü tamamlamıştır (www.erolsasmaz.com). Şeyhinin 1934'teki vefatı üzerine halifesi olarak onun yerine geçmiş ve irşad hizmetine başlamıştır. Senelerce tefsir, hadis ve tasavvuf kitapları okutmuştur. Şair, geçimini halı ticaretiyle sağlamıştır ve Halıcıoğlu soyadı da buradan gelmektedir. Kula'da fahri olarak camilerde vaaz vermiştir. Daha sonra İzmir'e yerleşmiş ve irşad görevine burada devam etmiştir. 22 Ocak 1962 tarihinde vefat eden şair İzmir Altındağ Kokluca mezarlığına defnedilmiştir.

Halvetiliğin yaygın kollarından biri Uşşaki tarikatinin, İzmir'de son dönem şeyhlerinden biri olan Bekir Sıdkı Halıcıoğlu'da vahdet-i vücud zevki ve neşvesi galipti. Taliplerle yaptıkları derin ve manalı sohbetler şairin İzmir ve civarında tanınmasını sağlamıştı. Şiirlerinde Visali mahlasını kullanan şairin ölümünden sonra, varisleri tarafından derlenen kaside ve divan şiirleri Hakikat ve Marifet Sırları (1973) ve Kasideler (1965) isimli kitaplarda toplanarak yayımlanmıştır (Demirci 2017: 3). Hakikat ve Marifet Sırları isimli Visalî Divanında yer alan 90 kaside Bekir Sıdkı Halıcıoğlu'na aittir.

Kaynakça

Demirci, Mehmet (2017). "Bekir Sıdkı Halıcıoğlu". Yeni Asır Gazetesi, 13.11.2017.

http://visalidivani.com/TR/haci-bekir-sidki-visali-hz.html [erişim tarihi: 30.12.2018].

http://www.erolsasmaz.com [erişim tarihi: 12.12.2018].

http://www.evliyalar.net/bekir-sitki-visali-efendi-k-s/ [erişim tarihi: 17.12.2018].

http://www.mehmetdemirci.org/bekir-sidki-halicioglu [erişim tarihi: 17.12.2018].

http://ussaki-erleri.com/Bekir Sıdkı Visali Efendi [erişim tarihi: 12.12.2018].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALI AKSAKAL
Yayın Tarihi: 07.01.2019
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Kasidelerİzmir / İzmir1965Şiir
Hakikat Ve Marifet SırlarıAydın Yayınevi / Izmır1973Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aydoğan Yavaşlıd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SENÂYÎ, Mehmed Senâyî Çelebid. ? - ö. 1562-63Doğum YeriGörüntüle
3ŞERÎF, Müftî-zâde İsmail Şerif Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ali Ulvi Elöved. 05 Mart 1881 - ö. 15 Ağustos 1975Doğum YılıGörüntüle
5EFGANİ, Hüseyin (Topal Hoca)d. 1881 - ö. 1969Doğum YılıGörüntüle
6DUR ABDAL, Abdullah Yükseld. 1881 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
7Ali Ulvi Elöved. 05 Mart 1881 - ö. 15 Ağustos 1975Ölüm YılıGörüntüle
8EFGANİ, Hüseyin (Topal Hoca)d. 1881 - ö. 1969Ölüm YılıGörüntüle
9DUR ABDAL, Abdullah Yükseld. 1881 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Ulvi Elöved. 05 Mart 1881 - ö. 15 Ağustos 1975MeslekGörüntüle
11EFGANİ, Hüseyin (Topal Hoca)d. 1881 - ö. 1969MeslekGörüntüle
12DUR ABDAL, Abdullah Yükseld. 1881 - ö. 1946MeslekGörüntüle
13Ali Ulvi Elöved. 05 Mart 1881 - ö. 15 Ağustos 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EFGANİ, Hüseyin (Topal Hoca)d. 1881 - ö. 1969Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DUR ABDAL, Abdullah Yükseld. 1881 - ö. 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Ulvi Elöved. 05 Mart 1881 - ö. 15 Ağustos 1975Madde AdıGörüntüle
17EFGANİ, Hüseyin (Topal Hoca)d. 1881 - ö. 1969Madde AdıGörüntüle
18DUR ABDAL, Abdullah Yükseld. 1881 - ö. 1946Madde AdıGörüntüle