VİSÂLÎ, Visâlî Çelebi (Dimetokalı/İstanbullu)

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahdî Tezkiresi’nde İstanbullu (Solmaz 2005: 578), Atâ Târîhi’nde Dimetokalı (Arslan 2010: 240) olduğu belirtilen Visâlî Çelebi, şehzadeliği döneminde Yavuz Sultân Selîm’in hizmetine girmiş, daha sonra Enderûn’da görev yapmıştır. Vefat tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda iki şiiri yer alan şairin eser yazıp yazmadığına dairse bir kayıt yoktur. İyi derecede Farsça bilmektedir. Ahdî, Visâlî Çelebi’nin şiir ilmine vâkıf olduğunu, özellikle Farsça deyim ve atasözlerini başarıyla derleyip kullandığını belirtmiştir (Solmaz 2005: 578-579).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi (Târîh-i Enderûn). C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay.

Eliaçık, Muhittin (2005). “Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Atâ Tarihi’nin 4-5.Ciltleri”. İlmî Araştırmalar Dergisi. 20: 67-87.

Kılıç, Filiz. “Visâlî, Hamamcı-zâde Sefer Efendi”. TEİS. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1923 [erişim tarihi: 24.10.2014].

Köksal, M. Fatih. “Visâlî”. TEİS. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=345 [erişim tarihi: 24.10.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail TumanTuhfe-i Nâilî . C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mermer, Ahmet (2006). Türkî-i Basît ve Aydınlı Visâlî’nin Şiirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir menzil alsa tîr-i murâdum nişâneden

Olsam halâs cevr-i kemân-ı zamâneden

Tahsîn şâhbâz-ı hümâ-âşiyâne kim

Rûhânîdür gıdâsı degül âb u dâneden

Ser-pâ-bürehne âşık-ı abdâl olup sana

Uryan dâğ-ı ışkun ile doğdum anadan

Ankâ-yı çarh beyza-yı mâh ile doğmadan

Murg-ı dili uçurmuş idüm âşiyâneden

Tîr-i cefâyı bağrına mızmar çeküp dimiş

Çekmez Visâlî adımızı yâr yâ neden

Müfred

Şemşîr-i ışk-ı yarasınun sîne-çâkiyem

Bir kâmeti kıyâmet efendi helâkiyem

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 578-579.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
3Sâmiha Ayverdid. 25 Kasım 1905 - ö. 22 Mart 1993Doğum YeriGörüntüle
4İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6Sâmiha Ayverdid. 25 Kasım 1905 - ö. 22 Mart 1993Doğum YılıGörüntüle
7İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9Sâmiha Ayverdid. 25 Kasım 1905 - ö. 22 Mart 1993Ölüm YılıGörüntüle
10İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Sâmiha Ayverdid. 25 Kasım 1905 - ö. 22 Mart 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle
15Sâmiha Ayverdid. 25 Kasım 1905 - ö. 22 Mart 1993Madde AdıGörüntüle