YAHYÂ EFENDİ

(d. 1823/1238 - ö. 1896/1314)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1238/1823’te Şam’da doğdu. Şiirlerinde Yahyâ mahlasını kullandı. Antakya’nın zengin ve kibar ailelerinden birine mensuptur. Genç yaşında Şam valisi Âkif Paşa'nın divan kâtibi oldu. Çok geçmeden 1270/1854 yılında Siverek kaymakamlığına tayin edildi. Sonra Antakya’da fetva emini oldu. Ardından müftülüğe yükseldi. 1300/1882 Şam’a gitti ve Vali Nâşid Paşa'nın teveccühünü kazanarak bir müddet Şam maarif müdürlüğünde bulundu. 1314/1896’da Antakya’da öldü (Türkmen 1939: 684-88).

Ahmed Faik Türkmen, Mufassal Hatay Tarihi adlı eserinde şairden 1 münacat, 46 gazel, 1 manzum Antebli Hasırcı-zade’nin Yahya Efendi'ye Selamı ve Yahya Efendi'nin Cevabı, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Nâzım Paşa, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Tahsin, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Reşîd, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Nedîm, 1 terkib-i bend, 1 müstezadı örnek olarak vermiştir.

Ahmed Faik Türkmen'e göre kuvvetli bir şair olan Yahyâ Efendi, divan edebiyatının her alanında yazı yazmış ve muvaffak olmuştur. Tertip ve tabedilmemiş olan şiirleri bir divan teşkil edecek derecede çeşitli imiş.

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi, Hatay Şairleri. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kara sevdâya düşürdün beni ey mâh-likâ

Târ-ı zülfünle edüp şân-ı visâli îmâ

Revişi resmi hırâmın bilürem Şâm işidir

Ya nedir sende a zâlim bu kadar istiğnâ

Gerçi Şamî derim ammâ sana şûmî diyemem

Nâsiyen mihneti aşkı eder iken inbâ

Nukl için bezmi meye peyk arar ehl-i işret

Şâm elmâsı mıdır gabgabın ey meh acebâ

Nazm ile haddi senâsın bulamazsın Yahyâ

Eyle ol dâver-i devrâna hemen hayr-ı duâ

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi, Hatay Şairleri. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 688.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜHEYLİ, Ahmed bin Hemdem Kethudad. 1585? - ö. 1633-34Doğum YeriGörüntüle
2RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Doğum YeriGörüntüle
3AKŞEMSEDDİN, Şemseddin Mehmedd. 1390 - ö. 1459Doğum YeriGörüntüle
4NECÎB, İbrâhim Necîb Beyd. 1823 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI BEY, Yek-çeşm, Üsküdarlıd. 1823 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
6FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
7KEMTERÎ, Raşid Alid. ? - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
8NA'ÎM BEY, Fraşerlid. ? - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
9LÂMÎ PAŞAd. 1816? - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52MeslekGörüntüle
11TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74MeslekGörüntüle
12NÂCİM, Abdurrahmân Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895MeslekGörüntüle
13İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AZMÎ, Hasan Paşa-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÂNİŞ, Hasand. 1833 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZİHNÎ, Çermiklid. ? - ö. 1863 ds.Madde AdıGörüntüle
17FÂİZÎ, Sa'dizade Mahdumu Es-seyyit Abdullah Efendid. 1620-21 - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle
18SA'ÎD, Mehmed, Münecim-i Sânîd. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle